Aprovada la remodelació del carrer d'Elkano

29/04/2024 - 19:51

Aquest 2024 començaran les obres per reurbanitzar el carrer d'Elkano, en plataforma única des de la plaça de Las Navas fins al carrer de Radas, i mantenint la calçada segregada des de Radas fins a Margarit. El projecte aprovat pel govern municipal, amb un pressupost de prop de tres milions d'euros per reurbanitzar en total uns 6.568 m2, inclou també la reforma de la plaça del Setge de 1714 en forma de plataforma única, que s'executarà més endavant.

Les obres de reforma del carrer d’Elkano duraran aproximadament un any, amb inici al llarg del 2024 i un pressupost inicial d’1.928.117 €. El tram entre el carrer de Jaume Fabra i el de Radas es reurbanitzarà en plataforma única, per potenciar el caràcter cívic d’aquest eix que connectarà la plaça de Las Navas amb la del Setge de 1714. Més enllà del carrer de Radas, es mantindrà la calçada segregada per a la circulació de vehicles, però el cordó d’aparcament s’ubicarà de manera alterna a esquerra i dreta en cadascun dels tres trams de carrer per generar-hi una circulació en ziga-zaga, necessàriament més lenta. A les cruïlles, els passos de vianants s’elevaran al nivell de les voreres per donar-hi prioritat.

Pel que fa al verd, s’hi combinaran arbres petits amb d’altres més grans i amb escocells de major dimensió que incrementin el volum de la vegetació baixa. Entre els criteris de la proposta aprovada hi ha la voluntat d’integrar el nou disseny dins del context del barri, harmonitzant l’espai amb el tipus de carrer més present al barri.

Pel que fa a la plaça del Setge de 1714, la reconfiguració s’abordarà més endavant amb un cost previst d’1.059.891 €. El projecte preveu reconfigurar la plaça com un espai únic i unificat amb els carrers de Radas i de la Concòrdia, que en formen part. S’equiparan els laterals de la plaça amb elements que delimitin l’espai de vehicles. Al centre, es formarà una clariana envoltada d’arbres.