Així serà el nou Parc de Can Batlló

19/01/2021 - 18:35

La Comissió de Govern ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de Can Batlló, un nou espai verd al mig de la Bordeta on es podrà gaudir de la natura, el lleure en família i també el patrimoni industrial dels antics tallers. La primera fase de les obres, amb una inversió de 12,3 milions d'euros, permetrà guanyar 26.000 metres quadrats de verd amb la plantació d'un bosc, la construcció d'un camí d'aigua que recorrerà l'espai i una zona de jocs infantils, a més de l'àrea de gossos i els horts urbans.

El projecte d’urbanització del futur Parc de Can Batlló es troba en període d’exposició pública, per si algú vol formular-hi al·legacions abans de l’aprovació definitiva. Llavors es convocarà el concurs públic per triar el contractista encarregat de les obres de la primera fase, que duraran 14 mesos (del gener de 2022 al febrer de 2023 aprox.).

En aquesta fase, s’enderrocaran per dins les naus del bloc 9, respectant-ne les façanes, com ja s’ha fet al bloc 12, i s’arranjarà tota la part més propera als carrers de la Constitució, Parcerisa i la Gran Via, amb la reubicació de l’àrea de gossos al centre de l’espai i dels horts comunitaris al costat de l’antiga masia de Can Bruixa. On hi havia el bloc 12 s’ubicarà una primera zona de jocs infantils, de les tres que al final hi haurà a tot el parc, i dins del bloc 9 semicobert, un espai obert amb diversos usos de caràcter esportiu.

En una segona fase, quan també s’hagi avançat en la rehabilitació de les naus centrals i la construcció de nous habitatges cooperatius, s’acabarà de reurbanitzar la part més propera al carrer de Mossèn Amadeu Oller i el conjunt de vials i places dels entorns. A la cantonada d’aquest carrer amb la Gran Via es construirà un parc de patinatge. I sobre algunes de les antigues naus s’instal·laran un total de 3.520 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. La segona fase reurbanitzarà finalment 22.900 metres, amb una inversió de 12,5 milions.

Tot aquest projecte s’ha configurat ja a partir d’un procés participatiu amb el veïnat, que a més gestiona més de 13.000 metres quadrats d’espais cedits per a l’ús de diversos col·lectius i projectes, a través de l’associació Espai Comunitari i Veïnal Autogestionat de Can Batlló.