El Districte de Sarrià - Sant Gervasi ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Imatge del Dipòsit del Rei Martí

Pla d'equipaments del Districte

El Pla d’equipaments és una eina que serveix per inventariar els equipaments disponibles en un àmbit territorial i estudiar-ne l’ús a curt, mitjà i llarg termini a fi d’adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves.

  •