Afectacions a la mobilitat per als propers dies

09/04/2021 - 16:00

Obres. Aquest mes d'abril s'han iniciat diverses actuacions de millora de l'espai públic a la ciutat, com les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca.

Durant aquest mes d'abril s'inicien diverses obres a la ciutat, com les de millora de l'accessibilitat a l'estació de Vallcarca o una doble actuació d'urbanització i nous serveis a Via Augusta, així com les habituals tasques de manteniment de túnels urbans, entre altres treballs.

Millora de l’accessibilitat de l’estació de metro de Vallcarca

A Gràcia, es realitzen les obres d’accessibilitat al vestíbul de l’estació de Vallcarca (L3), que constaran de la construcció d’un ascensor d’accés al carrer, amb doble sortida a l’avinguda Vallcarca i l’avinguda de la República Argentina, i la substitució de les escales actuals del passadís d’accés al vestíbul, per una rampa i unes noves escales.

L’actuació tindrà un termini de 10 mesos, compresos entre el 6 d’abril de 2021 i el 7 de febrer de 2022. Durant l’actuació no hi haurà afectació al trànsit de vehicles, però l’afectació als vianants sí que serà considerable, quedant restringit durant 6 mesos el pas per la vorera costat Llobregat de l’avinguda Vallcarca, tot desviant el trànsit cap a la vorera contrària, motiu pel qual el pas de vianants provisional previst estarà semaforitzat.

Doble actuació a Via Augusta

A Sarrià-Sant Gervasi, es realitza una actuació consistent, per una banda, en la urbanització de l’àmbit comprès entre la Via Augusta, carrer de Margenat i carrer de l’Institut Químic de Sarrià, al costat Llobregat, i la cantonada de Via Augusta amb carrer Margenat, costat Besòs. D’altra banda, es realitza l’execució de nous serveis (canalització d’aigua, xarxa de MT, canalització de gas i xarxa de telecomunicacions) als carrers de Via Augusta, Nou de Santa Eulàlia, Santa Filomena, Tres Reis, Major de Sarrià, Isaac Albéniz i Ronda General Vives. 

Totes dues actuacions s’han iniciat el 6 d’abril. La d’urbanització finalitzarà el 6 d’agost, i la d’execució de nous serveis, el 6 de desembre. En tots dos casos hi haurà afectacions puntuals en l’àmbit de les obres.

Canalitzacions

A Sants-Montjuïc, continuen els treballs d’execució d’una línia subterrània que formarà part de la xarxa de transport d’alta tensió, entre la nova subestació de Cerdà, ubicada a la Zona Franca, i la cambra existent número E3 de la línia Aeroport – Zona Franca – Motors. En concret, ara es treballa en el tram 1 de la línia, que comprèn el recorregut de la canalització del carrer 21 – Av. número 5 – carrer 22, tots ells dintre del recinte del Parc Logístic de la Zona franca. Així, del 16 d’abril al 3 de maig s’ocuparà el carril esquerre sentit mar de l’avinguda número 5, mentre que del 3 al 5 de maig es treballarà en el sentit muntanya.

A Sarrià-Sant Gervasi, continuen els treballs per realitzar una nova canalització per renovació de la xarxa, a la vorera banda muntanya de l’avinguda Tibidabo, entre els números 69 i 81, fins la plaça del Dr. Andreu. Del 15 al 29 d’abril es treballarà en la segona fase de les obres, amb ocupació de la vorera de l’avinguda Tibidabo entre els números 75 i 73.

Manteniment de túnels urbans

Entre el 12 i el 15 d’abril es realitzen tasques de manteniment de túnels urbans, amb treballs de neteja d’hastials sobre els túnels de Rovira, Mitre, Maria Cristina i Miramar:

  • 12 d’abril: Túnel de la Rovira ascendent, amb tall de tots els carrils entre les 23 i les 5.30 hores.
  • 13 d’abril: Túnel de la Rovira descendent, amb tall de tots els carrils entre les 23 i les 5.30 hores.
  • 14 d’abril: Túnel de Mitre descendent, amb tall de la sortida Avinguda Diagonal de 23 a 3.30 hores; Túnel de Maria Cristina descendent, amb tall de l’accés Manuel Girona de 23 a 3.30 hores; Túnel de Miramar ascendent i descendent, amb tall de tots els carrils de 4 a 5.30 hores.
  • 15 d’abril: Túnel de Maria Cristina ascendent, amb tall de l’accés Sabino Arana i Institut Frenopàtic de 23 a 5.30 hores; Túnel de Mitre ascendent, amb tall de la sortida Can Ràbia de 23 a 5.30 hores.

A més, també es realitzaran diverses tasques de manteniment a les rondes:

  • Prova funcionament instal·lacions Túnel Jordà: del 12 al 13 d’abril, en horari de 23 a 5 hores. Tall total del túnel en tots dos sentits de circulació.
  • Reparació Col·lector Incorporació núm. 5 Besòs de la Ronda de Dalt (sentit Besòs): Treballs de neteja del col·lector (nit del 10 a l’11 d’abril de 22 a 9 hores) i de reparació del col·lector (nit de l’11 al 12 d’abril en horari de 21 a 5 hores).
  • Neteja de Túnels: Del 18 d’abril al 3 de juny, en horari de 23 a 5 hores.

Altres obres destacades

A Gràcia, es realitzen els treballs de reurbanització del sector nord de la plaça del Poble Romaní, entre les dues grades centrals i les façanes i mitgeres dels edificis d’habitatges que delimiten la plaça. L’actuació es realitza del 6 d’abril al 15 d’octubre, i comportarà diverses afectacions puntuals a la circulació del carrer de Siracusa.

A Horta-Guinardó, continuen els treballs de construcció de dos garatges particulars, associats a les edificacions al carrer de Sant Tomás, 14 – 16, que tenen accés des del carrer d’Horta 101. Els propers dies 12 i 15 d’abril caldrà tallar el carrer Horta, entre Baixada de la Combinació i Palafox en horari de 9.30 a 12.30 hores.

A Sarrià-Sant Gervasi, continuen les obres dampliació de la xarxa actual al carrer Major de Rectoret, per a la connexió del Centre d’Educació especial Vil·la Joana. Del 12 al 16 d’abril es treballa en el tram 3, des de l’arbrat existent a calçada fins a l’inici de la urbanització, amb ocupació d’un carril de circulació.

A Nou Barris, es realitza la infraestructura pel futur soterrament dels cables de BT, actualment en aeri al carrer de Lliçà. Els treballs es faran en dues fases, la primera del 12 al 25 d’abril -entre els números 2 i 26 del carrer Lliçà- i la segona del 26 d’abril al 9 de maig – entre els números 26 i 36-. Els treballs suposaran un tall total al carrer Lliçà, entre Castellví i Antiga Carretera d’Horta.