El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de català en diverses modalitats

03/03/2021 - 13:59

Formació. La inscripció serà del 9 al 12 d'abril per a l'antic alumnat i del 13 al 16 d'abril per al nou alumnat, tot a través del web del CNL. Els cursos començaran el 28 d'abril.

La inscripció serà del 9 al 12 d'abril per a l'antic alumnat i del 13 al 16 d'abril per al nou alumnat, tot a través del web del CNL. Els cursos començaran el 28 d'abril.

A causa de la situació actual de la pandèmia per covid-19, tots els tràmits com les proves de nivell, la formalització de la inscripció, les gestions, etc., s’han de fer a través de la pàgina web del CPNL.

La inscripció es fa a través del web del CPNL. En cas de dubtes, hi ha disponible el telèfon 932178723 o el correu electrònic, ja que actualment no es fa atenció presencial al públic.

El CPNL ofereix els seus cursos en cinc modalitats: 

  • Cursos presencials: Requereixen l’assistència de l’alumne a classe presencial setmanal i tenen el suport de professorat expert. Els cursos presencials que, d’acord amb les normes sanitàries s’hagin de confinar, es reorientaran a la modalitat virtual.
  • Cursos virtuals: Requereixen l’assistència de l’alumne a la classe virtual setmanal  i tenen el suport de professorat expert.  Disposen d’una aula virtual en el Teams per a fer les classes de manera síncrona.
  • Cursos semipresencials: Combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s’acrediten.
  • Cursos en línia: Proposen un aprenentatge autònom en què l’alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s’ofereixen a la plataforma virtual, d’activitats per a la pràctica en l’entorn virtual i del suport d’un professor en línia.
  • Cursos híbrids: Són cursos que combinen la modalitat presencial en un 75% i la modalitat en línia en un 25%, a través de Teams. Com a mesura excepcional arran de la covid-19, el Consorci ofereix aquesta modalitat per poder incrementar la seva oferta i rendibilitzar així al màxim les aules de què disposa.

Tota la informació per matricular-se als cursos es canalitza a través del seu web.