El Govern municipal i ERC acorden invertir 2 milions d'euros en projectes de proximitat a Sarrià - Sant Gervasi

23/02/2021 - 14:36

Districtes. La inversió de 2 milions i escaig d'euros es concretarà en cinc projectes entre els quals destaca el carril bici de Via Augusta, entre els carrers de Laforja i de Ganduxer

La inversió de 2 milions i escaig d'euros es concretarà en cinc projectes entre els quals destaca el carril bici de Via Augusta, entre els carrers de Laforja i de Ganduxer

Les cinc actuacions acordades al districte de Sarrià – Sant Gervasi estan enfocades en els eixos del PAD dedicats a la mobilitat sostenible i segura, a la transformació i regeneració urbana, i a la infància.

La primera de les cinc actuacions, s’engloba a l’eix 3 del PAD: Mobilitat sostenible i segura, i consisteix  en la dotació d’un banc de recursos de material, taules, cadires, equips de so, per a les entitats i els casals de barri. Està pressupostada en 40.000 euros.

La segona fa referència al carril bici de la Via Augusta i també pertany a l’eix 3 del PAD: Mobilitat sostenible i segura. Fa referència al projecte i execució de les obres del tram del carril bici de la Via Augusta, entre els carrers de Laforja i  de Ganduxer, que donarà continuïtat al carril bici ja existent entre l’avinguda de Diagonal i el carrer de Laforja. També s’inclou, la redacció del projecte del carril bici de Via Augusta del carrer de Ganduxer a la plaça de Borràs. Està pressupostada en 1.258.297 euros.

La tercera actuació és sobre la reurbanització del carrer de Lleó XIII (entre el carrer de Mas Yebra i el passeig de Sant Gervasi) i també pertany a l’eix 3 del PAD: Mobilitat sostenible i segura. En ella, s’inclou la finalització de la reurbanització del carrer, amb el tram que va de Mas Yebra fins al passeig de Sant Gervasi. Les actuacions previstes són: la renovació integral del carrer amb nova secció; la millora de la mobilitat i accessibilitat dels vianants i vorera passant davant de la rotonda; la incorporació del recorregut escolar; la Renovació de l’enllumenat; el soterrament de les línies aèries; la instal·lació de la xarxa IMI; la rehabilitació del clavegueram existent lineal visitable; la renovació i millora de l’arbrat; la renovació del paviment de voreres i l’ Asfalt de la calçada. Està pressupostada en 350.000 euros.

La quarta fa referència a la reurbanització del carrer de les Escoles Pies a l’entorn del Mercat de les Tres Torres. També s’engloba a l’eix 3 del PAD:Transformació i regeneració urbana. Consisteix en la reurbanització del tram del carrer de les Escoles Pies entre el carrer de Vergós i el carrer de Carrencà, segons una secció de plataforma única. També es preveu la millora de la mobilitat i la seguretat, amb augment de l’espai per al vianant i reducció de l’espai de trànsit, de places de zona blava i de càrrega i descàrrega. El pressupost és de 365.000 euros.

I per últim, la cinquena actuació, és la redacció del projecte del Parc infantil del Casal del Rectoret i pertany a l’eix 2 del PAD: Infància. Consisteix en la redacció del projecte per a la instal·lació d’un parc infantil a l’espai del costat del Casal de Can Rectoret. El seu pressupost és de 15.000 euros.

Acord pressupostari pel 2021

L’acord forma part del pacte pressupostari pel 2021, i preveu l’impuls de fins a 83 projectes, amb un pes destacat pels equipaments i la millora de l’espai públic, de parcs i verd urbà, de jocs infantils i de carrils bici, així com també l’adquisició de finques i locals d’interès públic. També es preveuen actuacions de reforç dels serveis socials i d’atenció, així com projectes de suport al teixit productiu, l’ocupació i el foment de l’activitat econòmica. El Govern i el grup municipal d’ERC han decidit assignar 2 milions per districte, i distribuir els 10 restants d’acord a criteris de població i de renda. La concreció dels projectes d’inversió i de millora és fruit d’un intens treball desenvolupat les últimes setmanes, amb una participació molt destacada per part dels consellers i conselleres de districte dels 3 grups municipals.

Algunes de les inversions més destacades que s’han acordat són: 11,5 milions en millora d’equipaments; 4,8 milions en nous carrils bici i 6,1 en urbanització i pacificació de carrers a tota la ciutat; i 2,9 milions per a l’adquisició d’immobles i locals destinats a nous equipaments i a la reactivació econòmica, cultural i social.

Política de proximitat des dels districtes

La concreció d’aquest Fons d’Inversió suposa una aposta clara per la política de proximitat, reforçant el paper dels districtes i la seva vocació de treball proper amb la ciutadania. Per aquest motiu, el gruix de les inversions previstes va per la millora d’equipaments, parcs, jocs infantils, espais públic i carrils bici, així com també per l’adquisició de finques i locals que es consideren d’interès públic. L’acord permet reforçar també els serveis socials i d’atenció, amb actuacions concretes per fer front a l’emergència social i d’habitatge, un suport directe al teixit productiu i l’ocupació i projectes per al foment de l’activitat econòmica.

Tots els projectes inclosos en el Fons d’Inversió de Districtes hauran de ser aprovats pels 3 grups municipals que subscriuen l’acord, i una comissió de seguiment que es reunirà cada dos mesos en farà el seguiment.

 Podeu consultar el detall de les actuacions al document adjunt.