El Parc de la Font del Racó tanca de manera temporal

29/01/2021 - 14:12

Urbanisme. Amb motiu del mal estat d’algunes parts del parc, el parc romandrà tancat per raons de seguretat.

Amb motiu del mal estat d’algunes parts del parc, el parc romandrà tancat per raons de seguretat.

El Parc de la Font del Racó tanca temporalment per problemes de seguretat que requereixen actuacions de rehabilitació i millora.

Els darrers forts temporals, Glòria i Filomena, han intensificat el deteriorament d’aquestes zones i han provocat danys profunds que precisen d’una millora global en tot el parc. Hi ha camins deteriorats i alguns marges trencats que poden suposar un perill per a la ciutadania.

Malgrat els desperfectes, hi ha zones que no suposen cap perill i romandran obertes com la part més baixa i plana del parc, i la porta del carrer de Lluís Muntadas amb l’avinguda del Tibidabo. A més, aquest l’espai l’utilitza actualment una escola del districte com a entorn escolar per la situació de pandèmia actual.

De moment no es pot concretar quan es podrà solucionar aquesta situació ni quant temps poden durar les actuacions de rehabilitació, perquè l’actuació necessària no pot anar a càrrec de les brigades de Parcs i Jardins, ja que comporta la redacció d’un projecte, donat que hi ha necessitats estructurals i arquitectòniques que van més enllà de la jardineria.