El sostre de l’edifici històric de l’Ajuntament ja llueix les primeres pintures gòtiques

01/04/2021 - 15:39

Ajuntament. La troballa, que data del segle XIV, es va fer a finals del 2017, durant unes feines de restauració habituals.

L’any 2017, arran de les feines de restauració habituals dels sostres de l’Ajuntament, es van descobrir unes decoracions vinculades a la construcció de l’edifici històric. Els Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni han acabat la recuperació del primer dels dotze sostres i han deixat a la vista les pintures gòtiques originals del segle XIV.

L’estudi de la troballa de les pintures gòtiques va determinar que se situaven entre els anys 1371 i 1567, i que havien estat amagades per repintats fets entre el 1888 i el 1929. El juny del 2020, un equip de sis restauradores va iniciar les tasques de recuperació dels enteixinats. Ara s’ha acabat el primer enteixinat, situat al pati de l’entrada de l’edifici de Sant Jaume, i s’està treballant en un altre àmbit.

La zona que s’ha acabat es relaciona amb la construcció i decoració del Saló dels Cent Jurats, més conegut com a Saló de Cent, entre el 1369 i el 1373. A partir de l’any 1401, l’espai es va convertir en la capella del Trentenari. Aquesta funció de culte va protegir-la de les modificacions estructurals fetes posteriorment.

Les pintures que s’han recuperat són una combinació de dos senyals heràldics diferents. D’una banda, hi trobem l’escut reial, propi de la Corona d’Aragó, però també símbol de la Casa de Barcelona. De l’altra, el que podria considerar-se el primer escut pintat conegut de Barcelona.

Una decoració medieval amagada rere pintures renaixentistes

El proper enteixinat que s’acabarà forma part de les dependències de l’antic òrgan de govern municipal conegut com a Trentenari. Es calcula que va ser decorat entre el 1401 i el 1403, coincidint amb la construcció de la capella. A mitjan segle XVI es va recobrir la decoració medieval amb una de nova, de caire renaixentista, basada en iconografies figuratives humanes, animals i florals associades a faules i ficcions clàssiques.