L’Ajuntament de Barcelona impulsa noves mesures per protegir els comerços emblemàtics

25/02/2022 - 08:12

El districte de Sarrià – Sant Gervasi té 10 establiments emblemàtics i és el quart en el rànquing de comerços emblemàtics de la ciutat. Tots ells es podran beneficiar de les 18 mesures de protecció que impulsa l’Ajuntament.

La ‘Mesura de govern per a la preservació i la promoció dels establiments comercials emblemàtics a Barcelona 2021-2024’ vol oferir nous marcs de possibilitats per gestionar el futur del comerç emblemàtic i vetllar per la seva sostenibilitat, conciliant el màxim possible tots els elements en joc i promovent el màxim retorn social possible de l’activitat econòmica.

La voluntat és la de convertir el comerç emblemàtic en palanca de canvi per projectar al món la singularitat i la riquesa del teixit comercial de Barcelona, un model basat en el comerç de proximitat que afavoreix la convivència i la cohesió social als barris de la ciutat.

Objectius de la Mesura i grup de treball

Les 18 noves mesures responen a tres línies d’actuació: preservació, promoció i competitivitat. A més a més de l’ objectiu principal, la Mesura de Govern contempla els següents:

  • Impulsar la preservació i la promoció dels comerços emblemàtics de què disposa la ciutat com a símbol i expressió de la identitat de Barcelona.
  • Posicionar Barcelona com a referent de ciutat que preserva el seu comerç emblemàtic i establir el full de ruta per a l’elaboració de polítiques locals amb i per als establiments emblemàtics de la ciutat de caire jurídic, de dinamització comercial i de promoció.
  • Articular mitjans i eines que ens permetin conèixer la situació dels establiments emblemàtics de forma objectiva, sistemàtica i rigorosa al servei del sector i de les polítiques municipals.
  • Fer partícips els establiments emblemàtics de les polítiques municipals envers el comerç de proximitat per tal de garantir-ne la competitivitat. Tot avançant en la professionalització del sector a través de la formació, avançant en la digitalització com a nova via de negocis i com a eina d’innovació en la gestió, i oferint assessorament jurídic i legal acompanyant-los en la gestió de la seva activitat econòmica.

Actualment, existeix un grup de treball sobre comerços emblemàtics, on hi ha representació transversal del Govern i Administració municipal, representants del sector i representació de tots els grups polítics que són presents a l’Ajuntament. Els seus objectius prioritaris són socialitzar la tasca que es fa en matèria d’establiments emblemàtics, consensuar les mesures i fer el seguiment i l’avaluació de la Mesura de govern a partir dels indicadors establerts.

Proposta de canvis legislatius

Respecte a la línia estratègica de preservació, cal tenir en compte que és necessari que la Generalitat de Catalunya desplegui les seves competències en la matèria per tal que l’Ajuntament pugui disposar de més instruments i recursos. Es plantegen canvis legislatius per declarar les activitats d’aquests locals patrimoni cultural immaterial i fer obligatori que les persones propietàries avisin l’Ajuntament de qualsevol canvi en la titularitat o l’activitat.

Un dels canvis que es contempla és la modificació de l’article 21 de la Llei de Patrimoni cultural per obligar les persones titulars d’aquests establiments a comunicar amb antelació els canvis de titularitat o d’ús i la creació d’un protocol intern del consistori per actuar en aquests casos.

D’altra banda, es crearà una taula de participació per consensuar propostes concretes de reformes legislatives per determinar la inclusió de determinades activitats en la definició de patrimoni cultural immaterial i per a supòsits en què es pugui incentivar o protegir el manteniment de determinades activitats dutes a terme en establiments emblemàtics. També es valorarà l’adquisició de locals emblemàtics per garantir-ne la continuïtat quan la seva pèrdua suposi una pèrdua rellevant per a la ciutat.

Subvencions i acompanyament personalitzat

Es crearan programes de subvencions per fomentar la rehabilitació d’establiments emblemàtics i destacar-ne tots els elements de valor patrimonial. I s’estudiarà la creació d’un servei de mediació amb el suport de Barcelona Activa, per tal de promoure la continuïtat de l’activitat original.

També, s’oferirà un acompanyament personalitzat als comerços emblemàtics mitjançant un referent municipal, amb la creació d’un díptic que inclogui informació bàsica sobre els recursos i els serveis existents i posant al servei dels establiments un correu electrònic i un telèfon de contacte exclusiu.

Radiografia dels establiments emblemàtics l’any 2021

L’any 2021 a la ciutat de Barcelona hi havia un total de 209 establiments protegits en categories diverses segons les seves característiques patrimonials i arquitectòniques. Per districtes, Ciutat Vella amb 97 establiments, Eixample amb 71 , Gràcia amb 11, i Sarrià – Sant Gervasi amb 10 són els que més comerços emblemàtics tenen. Actualment, 180 estan oberts i 29 tancats.

Per sectors, la salut amb 44 locals (24%) i la restauració amb 41 (23%) són els que compten amb més pes en els establiments actius. En total, s’han comptabilitzat 61 activitats, les que compten amb més establiments són les farmàcies, els bars i restaurants i les pastisseries.

Comerços emblemàtics a Sarrià – Sant Gervasi

Els establiments emblemàtics del districte són 10:

Unión Suiza de Relojeria

Avinguda Diagonal, 482

Drogueria Rovira (D. Galvany)

Carrer dels Madrazo, 127

Foix de Sarrià

Carrer Major de Sarrià, 55

Plaça de Sarrià, 12-13

Forn Roura

Carrer de Calaf, 15

Restaurant Bar Bodega Josefa

Carrer de Saragossa, 86

Restaurant Bonanova (Cafè del Norte)

Carrer de Sant Gervasi de Cassoles, 103

Restaurant Can Punyetes (Bar Salvat)

Carrer de Marià Cubí, 189,

Electricitat Yrurzún (Andreu Vicenç)

Plaça del Consell de la Vila, 2

Chrysol

Carrer dels Vergós, 9

 

Promoció dels comerços emblemàtics

Les accions promocionals van adreçades a generar i enfortir el sentiment d’identitat per fer que la ciutadania valori adequadament aquest fet diferencial que té Barcelona respecte a d’altres ciutats.

Es continuarà amb la realització dels programes ‘Va passar aquí’ de Betevé i la incorporació dels codis QR a cada establiment per permetre l’accés al programa a través del mòbil. El 2020 es van fer 10 programes i el 2021, 18. El 2021 es van realitzar 10 codis QR.

S’ha editat, també, la guia de butxaca ‘Emblemàtics Barcelona’ durant l’any 2021 amb 1.700 exemplars i s’ha donat suport a l’edició del llibre ‘Comerços Emblemàtics de Barcelona’. Es donarà a conèixer el comerç emblemàtic amb un programa sobre comerç a les escoles utilitzant ‘Geoemblemàtics, visites guiades virtuals i presencials’. Es promourà ‘La ruta dels emblemàtics’ en circuïts turístics i en activitats de valor turístic.

Finalment, s’organitzarà una trobada nacional o internacional de governs municipals i entitats representatives de ciutats per intercanviar el coneixement i l’experiència en accions de promoció i preservació dels establiments emblemàtics.

Adjunts