Les atencions a la xarxa d’adolescents i joves del Konsulta’m durant la covid-19 creixen un 138%

12/04/2021 - 16:42

L’any passat el Konsulta’m va atendre 734 consultes de 448 joves a banda d’un centenar de consultes protagonitzades per professionals i un centenar més per part d’organitzacions.

L’espai ‘Konsulta’m’ que dona cobertura als districtes de Sarrià-Sant Gervasi i les Corts s’ubica a l’Espai Jove Casa Sagnier, situat al carrer de Brusi, 61. El seu horari d’atenció és els dilluns de 15.30 a 19.30 hores. Les seves dades de contacte són el número de telèfon 672642573 i adreça de correu electrònic konsultam@chmcorts.com

L’Ajuntament de Barcelona ha completat el desplegament de la xarxa Konsulta’m a tota la ciutat, que hores d’ara disposa d’11 punts d’atenció, després de l’obertura dels últims punts d’atenció aquest 2021 als districtes de l’Eixample i de Gràcia. En sentit estricte, i malgrat la irrupció de la Covid-19, la ciutat ha completat el desplegament de la xarxa amb l’obertura de cinc nous espais des de l’esclat de la pandèmia mundial, la qual cosa ha permès que les atencions creixin al voltant del 138% durant últim any. En concret s’ha passat d’atendre 199 persones i realitzar 308 consultes l’any 2019 a atendre 448 persones i fer 734 consultes el 2020.

Present a tota la ciutat

L’espai Konsulta’m, que es va posar en marxa per primer cop el 2018 a Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Andreu, és un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves, d’entre 12 i 22 anys, per detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut mental. El servei ofereix igualment assessorament a familiars, professionals, així com a entitats i organitzacions que treballen amb aquests grups d’edat.

Des d’aquest any, 2021, ja està present a tota la ciutat amb 11 punts d’atenció oberta a joves, famílies i professionals.

El Konsulta’m forma part del Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022, consensuat amb el conjunt d’entitats i serveis que integren les Taules de Salut Mental de la ciutat, i està dissenyat per poder oferir una resposta especialitzada, àgil i immediata, sense necessitats de derivació ni cita prèvia, per tal d’abordar el més aviat possible el patiment i la sensació de malestar del jovent i evitar d’aquesta manera que les diferents problemàtiques s’agreugin o es cronifiquin. És per aquest motiu que el Konsulta’m obre una tarda a la setmana en espais de referència i d’accés quotidià que ja realitzen activitats juvenils.

Els i les professionals que fan l’atenció formen part del personal dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i, per tant, ja treballen al sistema públic d’atenció. El conjunt dels punts del servei, així com els horaris, es pot consultar al web http://barcelona.cat/konsultam

Atenció adaptada a la covid-19

L’any 2020 el servei va atendre un total de 734 consultes protagonitzades per 448 joves diferents, d’entre les quals el 58% eren dones. Per edats, el 18% tenia entre 12 i 14 anys, el 40% entre 15 i 17 anys i el 42% restant tenia més de 18 anys. Per motius de consulta, destaca el 44% que va adreçar-se per malestar psicològic o emocional, seguit del 29% que ho va fer per dificultats relacionals. Malgrat la irrupció de la Covid-19, el Konsulta’m va poder mantenir l’atenció per via telemàtica, ja fos virtual o telefònica, una modalitat que ha concentrar el 45% del total d’atencions realitzades l’any passat. A més a més, el Konsulta’m va atendre també 191 consultes protagonitzades per 101 professionals diferents, així com 147 consultes fetes per 101 entitats o organitzacions.

Ja durant l’any 2019, el 30,3% de les dones i el 22,7% dels homes manifestaven tenir malestar emocional, una situació que presenta una tendència a l’increment en els últims anys. Ara bé, amb la irrupció de la covid-19 i els successius confinaments i mesures d’aïllament social, aquesta situació s’ha agreujat i les diferents enquestes i estudis apunten a un increment encara superior d’aquesta simptomatologia compatible amb la depressió i el malestar emocional. El darrer qüestionari del Centre d’Estudis Sociològics (CIS), per exemple, ja conclou que 6 de cada 10 enquestats han tingut símptomes com la depressió o l’ansietat, en diferents graus, una situació que ha afectat especialment el jovent i les dones. De fet, la mateixa Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 ja va concloure que el 60% dels i les joves consideren que la covid-19 els afectarà de manera negativa, mentre que les dades d’atenció del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) recull igualment que les atencions per raons de trastorn d’ansietat a tot Catalunya s’han incrementat de manera molt notable entre 2019 i 2020, en passar de 1.242 a 4.969.

Davant d’aquesta situació i la certesa que la covid-19 està agreujant els problemes de salut mental, l’Ajuntament de Barcelona ja va llançar el mes de maig passat un Pla de Xoc de Salut Mental, dotat amb 1,5 milions d’euros. Fruit d’aquest pla s’han posat en marxa nous serveis, com per exemple el telèfon de prevenció del suïcidi o bé els grups de suport emocional i els grups d’acompanyament al dol per a persones que han perdut algun ésser estimat durant la pandèmia. El consistori referma d’aquesta manera la seva aposta per abordar l’actual crisi de salut mental i actuar en aquest front de forma prioritària, no només des del primer moment, sinó també amb una mirada que englobi el mig i llarg termini i que tingui en compte com se sent la ciutadania.