Millora del drenatge del parc del Castell de l’Oreneta

26/04/2021 - 11:19

OBRES. Les obres s’iniciaran el mes de juliol, tenen una durada prevista de poc més de 9 mesos i un pressupost d’1,9 milions d’euros.

Al mes de juliol començaran les obres per millorar el drenatge del parc del Castell de l'Oreneta. L’actuació es farà a la part forestal del parc, per solucionar els problemes d’erosió del terreny i desgast dels camins a causa de la lliure circulació de l’aigua.

El nou drenatge, longitudinal i transversal, recollirà d’una manera controlada l’aigua que baixa de cada conca i per tant se solucionarà bona part dels problemes que es produeixen al parc en l’actualitat. L’actuació també resoldrà en bona part les inundacions i arrossegament de material quan plou cap a les pistes esportives de Can Caralleu, adjacents al parc.

A més, també es col·locaran Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) a cadascuna de les sortides d’aigua per frenar l’aigua expulsada i disminuir l’erosió. Els SUDS permetran una major infiltració de l’aigua que el sòl actual i inclouran sistemes de retenció per frenar el flux i reduir la velocitat de les aigües pluvials.

Aquesta actuació al parc del Castell de l’Oreneta també preveu canviar el paviment dels camins on s’hi posarà sauló estabilitzat, un material durador en el temps i adient per als usos del parc, tant per al trànsit de persones com per al pas dels vehicles de manteniment. A més, també es reforçaran els murs per evitar l’erosió de talussos i protegir els camins de petits despreniments causats per l’aigua.

Les obres tenen una durada prevista de poc més de 9 mesos i un pressupost d’1,9 milions d’euros.