Obres a l’estiu per millorar la qualitat de l’espai públic i els serveis de la ciutat

07/07/2022 - 09:47

Obres. Les obres programades d’aquest estiu al districte de Sarrià – Sant Gervasi estaran molt repartides durant els mesos de juliol, agost i setembre. També hi haurà afectacions per obres a l’estació de Sarrià per la línia L9 del metro.

Les obres programades d’aquest estiu al districte de Sarrià – Sant Gervasi estaran molt repartides durant els mesos de juliol, agost i setembre. També hi haurà afectacions per obres a l’estació de Sarrià per la línia L9 del metro.

Com ja és habitual, s’ha planificat l’execució del gruix dels treballs durant l’estiu per aprofitar el moment de menys mobilitat viària i poca activitat docent i esportiva, i així, generar menys molèsties als veïns i veïnes.

Juliol

Canalització a l’avinguda Diagonal i el carrer de Calvet. (Eixample, Sarrià-Sant Gervasi)

Inici de les obres: 04/07/2022

Finalització: 10/07/2022

Les obres de canalització consisteixen en la renovació de 120m de la xarxa, al carrer de Jesús i Maria, a la vorera costat Besós entre el carrer de Quatre Camins i el carrer de Vendrell.
Fins al 06 d’agost hi haurà les següents afectacions de trànsit i de vianants: Tall de carrer i desviament de trànsit pel carrer de Quatre Camins amb el carrer de Lluçanés , el carrer de Sant Joan de la Salle  i el passeig de Sant Gervasi.
Les obres s’executaran en una fase única. Fins al 06/08:  Ocupació de vorera costat Besós i del carril de circulació adjacent. Al tram entre el carrer de Quatre Camins i el carrer de Melilla, els vianants seran desviats a la vorera costat Llobregat pel pas de vianants existent. El tram entre els passos de vianants del carrer de Melilla i el carrer de Vendrell, els vianants seran desviats a itinerari alternatiu habilitat en calçada del carril adjacent, amb passeres per accedir els portals.
Creuament del carrer de Melilla. Les obres s’executaran amb tall de carrer. El desviament serà pel carrer de Jesús i Maria – carrer Sant Liguori – carrer dels Dominics.

Reparació de canonades defectuoses amb l’execució de 6 cales, en el C/ la Reina Victòria i C/ Tres Torres, entre el C/ Calvet i el C/ les Escoles Pies.

Inici de les obres: 25/07/2022

Finalització: 02/09/2022

Les obres s’executaran en una fase única del 25/7 a 02/09.
Cala 1, cantonada amb el carrer de Vallmajor, banda muntanya. Ocupació del cordó de serveis i part del carril de circulació banda muntanya, habilitant un carril de circulació a banda mar.
Cala 2 i 3, xamfrà a cada costat (Llobregat – Besós) de la cruïlla banda muntanya amb el carrer de Modolell. Ocupació dels dos xamfrans de la banda muntanya, anul·lació de l’aparcament de motos a banda muntanya costat Besós abans del pas de vianants i part del cordó de serveis banda mar costat Llobregat.
Cala 4, carril bici a banda muntanya de la cruïlla amb el carrer de Ganduxer. Ocupació del carril bici, amb desviament de bicis al carril adjacent, mantenint habilitat un carril de circulació i un carril bus / taxi.
Cales 5 i 6, carril de circulació al carrer de les Tres Torres. Ocupació de tot el tram de carril de circulació entre el carrer de Ganduxer i el carrer de les Escoles Pies, habilitant la circulació per el cordó de serveis i l’accés a tot el moment per els pàrquings particulars existents al tram.

Execució d’una canalització de serveis per a xarxa de telecomunicacions, a vorera costat Llobregat del C/Anglí, entre C/General Vives i C/Margenat

Inici de les obres: 25/07/2022

Finalització: 29/08/2022

Del 25/07 al 29/08, ocupació total de la vorera  costat Llobregat, habilitant itinerari de vianants per calçada, ocupant el carril bus adjacent. Restarà habilitada un carril de circulació en sentit descendent de 3,20 m. Es dividirá en 3 trams:
Tram 1.- Carrer d’Anglí, entre el carrer del General Vives al carrer de la Inmaculada. Del 25/07 al 03/08.
Afectació a transport públic: trasllat parada terminal de la línia V9 de TMB a tram entre el carrer de la Inmaculada i el carrer de l’ Institut Químic de Sarrià.
Tram 2.- Carrer d’Anglí, entre el carrer de la Inmaculada al carrer de l’ Institut Químic de Sarrià. Del 04 al 17/08. La parada del terminal de la línia V9 de TMB torna a lloc original.
Tram 3.- Carrer d’Anglí, entre el carrer de l’ Institut Químic de Sarrià al carrer de Margenat. Del 17 al 29/08.
Afectació a transport públic: trasllat parada del V9 a tram entre el carrer de Margenat i el carrer de Dolors Monserdà

Agost

Canalització de telecomunicacions al carrer de Ganduxer, 85

 Inici de les obres: 01/08/2022

Finalització: 09/08/2022

Les obres es realitzaran en fase única sense afectacions a l’estacionament. L’horari de treball serà en horari diürn entre les 8.00 i les 20.00 hores.

 

Clavegueró C/Císter, núm. 20. (Sarrià-Sant Gervasi)

Inici de les obres: 01/08/2022

Finalització: 19/08/2022

 

Setembre

Canalització al carrer de Salvador Mundi (Sarrià-Sant Gervasi)

Instal·lació d’hidrant de bombers.

La secció de trànsit del carrer de Salvador Mundi, és de plataforma única amb circulació sentit Llobregat entre via Augusta i carrer d’Euterpe, i circulació sentit Besòs entre carrer d’Euterpe i carrer Major de Sarrià.

L’actuació es programa en una fase única, del 05/09/2022 a 07/10/2022, en horari habitual.

Els treballs es realitzaran amb tall total per a la circulació de vehicles del carrer de Salvador Mundi, entre el carrer Major de Sarrià i carrer de la Mare de Déu de Núria. La circulació de vianants restarà habilitat en tot el moment.

L’accés al carrer de la Mare de Déu de Núria restarà habilitat.

Fora de l’horari de treballs, el carrer de Salvador Mundi restarà habilitat per l’accés de veïns i vehicles d’emergència.

Renovacions i millores a la xarxa de metro, Ferrocarrils, Rodalies i tramvia

Fins al 31 de juliol hi haurà afectacions al tram Sagrera-Horta, i de l’1 al 31 d’agost, al tram Sagrera-Carmel de l’L5 per fer-hi obres de renovació de via i balast, travesses i fixacions.

A banda d’això, a partir de l’agost es durà a terme un tall de servei de metro de l’L3 per realitzar-hi actuacions en elements amb amiant. Això comportarà que l’estació de Drassanes estigui inoperativa entre l’1 i el 17 d’agost, amb servei parcial de Zona Universitària a Paral·lel i de Liceu a Trinitat Nova. L’estació de Liceu també es veurà afectada: entre l’11 i el 19 de juliol els trens no pararan a l’andana en direcció a Zona Universitària, i entre el 20 i el 31 de juliol, a l’andana en direcció a Trinitat Nova.

El setembre començaran les tasques de desviament dels serveis afectats a l’obra civil de la nova línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Plaça Espanya i Gràcia. Per això, durant aquest estiu s’hauran de realitzar diverses actuacions a la gran via de les Corts Catalanes, al carrer del Comte d’Urgell i a la plaça de Gal·la Placídia.

A finals de l’estiu també es faran les modificacions de via necessàries d’Adif Alta Velocitat per posar en funcionament la nova estació de Sant Andreu. I també es col·locaran les vies de la línia Barcelona-Granollers en la situació definitiva dins de l’estació de La Sagrera i de Sant Andreu. Paral·lelament a això i durant tot l’estiu, continuaran les obres del tramvia en diversos punts de la Diagonal i les de l’estació de Sarrià per a l’L9 del metro.