Obres durant la Setmana Santa

31/03/2021 - 13:54

OBRES. Durant aquests dies s’estan realitzant algunes intervencions a diversos punts del Districte.

Durant aquests dies s’estan realitzant algunes intervencions a diversos punts del Districte.

A les obres de les obres d’execució dels passos de vianants elevats del carrer Martorell i Peña i al tall del carrer d’Osona a l’alçada del carrer d’Homer per tal de realitzar treballs en la xarxa d’aigua potable se suma una actuació per realitzar un creuament a la calçada del costat Llobregat de la Via Augusta, en sentit mar, abans d’arribar al passeig de la Bonanova, per l’execució d’una canalització elèctrica al centre de distribució existent; i que implica afectacions al trànsit el diumenge, 4 d’abril.

La implantació i els talls de trànsit es realitzaran a partir de les 07:30h. Al ser el tram afectat un únic carril de circulació serà necessari realitzar un tall de circulació amb els següents desviaments de trànsit:

  • Tall de la circulació en sentit mar a la Via Augusta des de la Pl. Borràs, desviant els vehicles pel carrer del General Vives, carrer d’Anglí i passeig de la Bonanova.
  • Tall de la sortida “Passeig Bonanova” de la C-16.
  • Tall a l’altura del carrer de Margenat, evitant el gir cap al lateral de la Via Augusta en sentit mar, deixant únicament pas per a veïns i serveis, i desviant la resta de vehicles pel carrer de Margenat i carrer d’Anglí.
  • Tall del carrer de Dolors Monserdà desviant la circulació pel lateral de la Via Augusta en sentit muntanya cap a la plaça Borràs. Només es deixarà pas a veïns i serveis.

Els autobusos afectats pels talls de circulació es desviaran pel carrer del Cardenal Vives, carrer d’Anglí i carrer de l’Hort de la Vila. Per facilitar el gir del autobús pel carrer de l’Hort de la Vila, s’haurà de tallar la circulació en sentit Besòs del carrer a l’altura del lateral de la Via Augusta. Aquesta circulació es desviarà pel passeig de la Bonanova i carrer d’Anglí.