Període d’informació pública del projecte de reurbanització del carrer de Ballester

11/06/2021 - 10:46

OBRES. El període d’informació pública és de 30 dies hàbils.

Els veïns i veïnes que ho desitgin podran consultar el projecte de reurbanització del carrer de Ballester, entre Ronda General Mitre i República Argentina publicat amb data 7 de juny de 2021 en el  Butlletí Oficial de la Província (BOP), i formular-hi les al·legacions pertinents.

El termini d’exposició pública finalitzarà el 19 de juliol de 2021, inclòs. Durant aquest termini el projecte restarà exposat al públic podrà consultar-se telemàticament, així com a la seu del Districte de Sarrià- Sant Gervasi, presencialment de dilluns a divendres, en horari de 9.30 a 14 h a la secretaria del Departament de Serveis Jurídics del districte.

Adjunts