Prevenint el consum de drogues i alcohol entre els adolescents

29/03/2021 - 13:08

El Consell Plenari del Districte de Sarrià – Sant Gervasi va aprovar al 2019 una Mesura de Govern que tenia com a objectiu prevenir el consum de begudes alcohòliques i de drogues per part dels joves i adolescents. Actualment es treballen mesures concretes per desenvolupar-la.

Les característiques específiques del districte respecte a la seva densitat de centres escolars i  la generalitzada i repetida assumpció de comportaments de risc per part dels adolescents, amb l’agreujant que el consum d’alcohol i drogues s’inicia cada cop més en edats més joves, entre d’altres en el marc de la Festa Major de Sarrià.

La irrupció de la pandèmia de la covid-19 al març del 2020va interrompre el pla de treball i el va modificar, obligant a revisar la mesura i incloure en ella les afectacions i tractaments de serveis de salut mental per a joves i adolescents com a conseqüència de l’epidèmia.

Així doncs, el pla de treball, tenint en compte les condicions que ha generat la pandèmia, té les següents línies estratègiques i objectius, i les següents propostes d’acció:

  • Aconseguir la implicació de tots els departaments i àrees de l’administració del Districte de Sarrià – Sant Gervasi i d’altres departaments.
  • Treballar conjuntament i de manera prioritària amb les escoles del districte en el tractament de la problemàtica.
  • Corresponsabilitzar tots els agents del districte en el control de l’oferta d’alcohol, i millorar el compliment de les normatives de consum.
  • Intervenir educativament en els actes festius de les festes majors del districte  en què es produeixen conductes addictives per obtenir coneixement de les mateixes i autocontrol en els assistents.
  • Promoure un model d’oci deslligat al consum d’alcohol i drogues.
  • Treballar amb les entitats i equipaments juvenils la prevenció de conductes addictives i fer accions concretes.
  • Incrementar l’atenció a la salut mental per a joves i adolescents com a conseqüència de l’epidèmia de la Covid-19, en clau preventiva.

Així, durant el 2020 s’han realitzat diferents coordinacions amb els serveis d’educació, serveis socials, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, Departament de Joventut i Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), els responsables del Pla d’Actuació de polítiques de joventut del Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Salut i Higiene Mental de Les Corts que gestiona els serveis de salut mental Infantil i Juvenil i els programes de suport i atenció psicològic Konsulta’m del districte, complementari amb un altre servei de suport psicològic que també s’ofereix a l’Espai Jove Sagnier.

S’està treballant en la realització dels Diagnòstics de Salut Comunitària dels diferents barris del districte. El Servei d’Orientació sobre Drogues de l’ASPB ha detectat que durant el període de confinament ha augmentat el consum d’alcohol, l’addició al joc i a les pantalles. L’ASPB ha posat a disposició del Districte tots els seus programes de prevenció, per a poder-los adaptar a la realitat del territori.

S’ha facilitat als centres educatius tots els recursos existents en matèria de prevenció de les addiccions en adolescents i joves i s’està treballant en confeccionar una Guia de Recursos per a la prevenció de les addiccions en adolescents i joves, adreçada a mestres i famílies. A més, s’està coordinant amb el centre de recursos pedagògics la realització d’una sessió informativa per als centres educatius que posi en valor la prevenció d’aquestes conductes per als resultats acadèmics i la bona convivència en els centres, comptant amb la col·laboració de les l’AFA (Associació de Familiars dels Alumnes) i el consell escolar del districte.

Està previst efectuar visites als establiments comercials per fer recomanacions, informar d’aspectes legals, adherir-los a la campanya de prevenció, etc. i s’està treballant amb les associacions de comerciants per aconseguir involucrar-los en la prevenció.

Es manté la coordinació amb els equips de dinamització dels equipaments juvenils per valorar i consensuar com escoltar la gent jove i fer la prevenció des del seu punt de vista i s’organitzen activitats pensades per treballar la prevenció de conductes addictives.

En el futur i quan passi la pandèmia, i l’activitat social torni als carrers i a les places, es treballarà amb les entitats organitzadores d’actes per involucrar-les en la prevenció de les conductes addictives i es realitzaran intervencions educatives en els actes festius per oferir conscienciació i coneixement als assistents.