Recomanacions pels episodis de fred als barris de muntanya

18/12/2020 - 10:08

Mobilitat. L’arribada de l’hivern comporta la possibilitat d'episodis meteorològics adversos, davant els quals cal estar preparat, sobretot en els nuclis urbans de Collserola. Per emergències cal trucar al nou telèfon unificat, el 112.

L’arribada de l’hivern comporta la possibilitat d'episodis meteorològics adversos, davant els quals cal estar preparat, sobretot en els nuclis urbans de Collserola. Per emergències cal trucar al nou telèfon unificat, el 112.

En temporada d’hivern hi ha la possibilitat de l’arribada de fredorades o episodis de neu, que a la zona de Collserola poden esdevenir més adversos. Les condicions orogràfiques del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, amb nuclis de població envoltats de zona forestal, fa que aquesta zona sigui potencialment més vulnerable, raó per la qual, cal extremar les precaucions.

És important, sobretot en aquest barri, tenir molt presents les recomanacions dels serveis de prevenció i saber com actuar en cas d’un episodi meteorològic sever. Les recomanacions bàsiques passen per mirar de no sortir de casa i evitar agafar el vehicle sempre que sigui possible i, en cas de necessitat, tenir-lo ben preparat i dur suficient roba d’abric, circular per les vies i carreteres principals, posar les cadenes a les rodes i encendre els llums dencreuament i els de boira.

En cas d’episodi de neu i gel, s’activen els operatius municipals segons el Pla dEmergència Municipal per a Neu i Gel (PAEM). Donat el cas, és molt important estar pendent dels mitjans de comunicació públics i de les xarxes socials oficials, que aniran informant puntualment i donaran les indicacions  necessàries.

Barcelona compta amb 105 contenidors de sal  i 590 tones emmagatzemades per a l’ús dels serveis municipals, distribuïts de manera estratègica pels punts més problemàtics de la ciutat, amb especial consideració per a la zona de Collserola. En cas d’una situació climatològica d’emergència, el servei de neteja de la ciutat inicia lescampada de sal en carrers i carreteres per evitar que apareguin plaques de gel.

Al web del Districte i al d’Ecologia Urbana hi ha més recomanacions i informació d’utilitat. En cas de trobar-vos en una situació durgència heu de trucar al 112 el nou telèfon unificat d’emergències.