Què són i qui els forma?

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic.

En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Per a què serveixen?

Els consells sectorials serveixen per:

a) Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.

b) Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.

c) Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.

d) Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

Color
Català
Forma quadrat