Contractació pública de Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, SA

A continuació, trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

Els contractes licitats abans de l'1 d'abril de 2020 es poden consultar en aquest enllaç.

La informació sobre la contractació menor es proporciona en llistes detallades agrupada per trimestres, en consonància amb el que estableix l'article 63.4 de la LSCP.