Contractació pública de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24

A continuació, trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

La informació sobre la contractació menor es proporciona en llistes detallades agrupada per trimestres, en consonància amb el que estableix l’article 63.4 de la LSCP.