Més d’un 70% de la població veu el turisme beneficiós per Barcelona

Més d’un 70% de la població veu el turisme beneficiós per Barcelona

Turisme. L’enquesta de percepció de l’any 2023 constata que un cop superada la pandèmia de Covid-19 i la recuperació de les xifres turístiques, la ciutadania té una opinió sobre el fenomen molt similar a la que tenia l’any 2019.

L’enquesta de percepció de l’any 2023 constata que un cop superada la pandèmia de Covid-19 i la recuperació de les xifres turístiques, la ciutadania té una opinió sobre el fenomen molt similar a la que tenia l’any 2019.

La percepció del turisme que tenen els veïns i veïnes de Barcelona és força similar a la que tenien l’any 2019, coincidint amb el retorn a les xifres turístiques que hi havia abans de la pandèmia de Covid-19. Algunes de les opinions expressades en la darrera edició de l’enquesta que elabora anualment pel Departament d’Estudis d’Opinió de l’Oficina Municipal de Dades avalen la voluntat de l’Ajuntament d’aprofundir en la gestió d’aquest fenomen a la ciutat.

L’informe ‘Percepció del turisme a Barcelona 2023’ s’ha elaborat en base a 1.859 enquestes fetes entre la primavera i la tardor passades, i apunta a que el turisme segueix sent vist com la principal font de riquesa de la ciutat per un 56,6% de la població, a molta distància de qualsevol altre sector, i que el 79,3% considera que genera oportunitats econòmiques i de treball per a la ciutadania de Barcelona.

L’enquesta, que ja suma catorze edicions, és un bon termòmetre per conèixer l’opinió ciutadana sobre el paper del turisme en l’economia i en la ciutat, però també per saber quina influència té en l’entorn més proper de les persones entrevistades, diferenciant aquelles que viuen en un barri turístic i les que no, i copsar també la percepció de les persones que treballen en el sector.

En l’edició 2023, augmenta del 66,9% al 70,9% el gruix de població que opina que el turisme és beneficiós per la ciutat, però creix també del 17,3% al 23% el que considera que és perjudicial, una opinió que arriba fins el 28,2% entre els qui apunten que viuen en un barri turístic. Mentre que el principal benefici del turisme que es destaca és l’aportació econòmica que representa, aquells que el veuen negativament ho fan per ser un factor que influeix en l’augment dels preus i, com a primer motiu, per la massificació d’alguns espais. En aquest sentit, zones com la Rambla, Sagrada Família, plaça Catalunya – Passeig de Gràcia o el front marítim s’apunten com a espais de la ciutat que una part dels enquestats han deixat de visitar per la presència de turisme.

“Aquestes percepcions avalen l’aposta d’aquest govern per prioritzar la gestió del turisme, amb el desplegament de mesures que ordenin la mobilitat turística, que desconcentrin l’oferta d’atractius i millorin el fluxos a l’espai públic en les zones de major afluència”, ha apuntat el tinent d’Alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, qui ha remarcat també “el fet que la influència econòmica del turisme guanyi protagonisme en l’enquesta, ja que és un bon reflex de la conjuntura de recuperació viscuda a nivell global durant l’any 2023”. Valls ha recordat que “estem utilitzant la política fiscal” per incrementar el retorn de l’activitat turística i reduir-ne les externalitats, i “incidint en la regulació dels pisos turístics” que impulsa la Generalitat, “que serà un instrument fonamental per donar eines d’intervenció als ajuntaments”.  

En l’enquesta, el percentatge de gent que assegura treballar al sector turístic el 2023 ha crescut 4 punts fins arribar al 14,2%, i el 72,9% ho fa amb un contracte indefinit, una dada que ha anat creixent de manera sostinguda des de la reforma laboral. Es redueix del 75,5% el 2022 al 59,5% el 2023 els qui asseguren que preferirien canviar de sector, i els principals motius que s’apunten per fer-ho són la voluntat de progressar i l’interès per altres àmbits. Entre les preguntes sobre el grau de satisfacció amb les condicions laborals, el repte principal se situa en les dificultats de conciliació.

Perfil de visitants a potenciar

Davant la pregunta de si s’està arribant al límit en la capacitat de rebre turistes, el 61,5% de la població enquestada considera que sí, enfront del 36,4% que considera que Barcelona ha de continuar atraient-ne més. Aquests percentatges són molt similars als de l’any 2019, quan es situaven en un 61,3% i un 35,6%, respectivament. Si la pregunta és sobre el perfil del visitant, la població enquestada prefereix turistes que arribin a la ciutat per motius formatius, professionals o bé esportius i culturals abans que no pas visitants de creuers, que tenen més persones detractores que partidàries. A més a més, el 21,5% considera que hi ha massa allotjaments turístics a la ciutat i fins a un 20,8% assegura que conviu amb algun d’aquests allotjaments al seu propi edifici.

En el bloc que consulta l’opinió de la ciutadania en relació a l’actitud dels turistes, la majoria continua creient que tenen un bon comportament a la ciutat (53,3%, 1,4 punts més que un any enrere), davant d’un 27% que tenen una opinió contrària (+1,1 punts). A més a més, el 45,5% afirma haver tractat amb el turisme en el darrer any (una xifra lluny del 60% que es va assolir l’any 2019) i un 23,5% assegura haver allotjat algú a casa seva.