Suport a projectes socioculturals dels barris amb l’impost turístic

Suport a projectes socioculturals dels barris amb l’impost turístic

Impost turístic. S’hi destinaran 700.000 euros.

El projecte Barcelona Districte Internacional es finançarà amb els ingressos de l’impost sobre les estades turístiques (IEET) i donarà suport, amb un màxim de 50.000 euros per projecte, a iniciatives singulars amb arrelament al territori, que ja hagin celebrat diverses edicions i que tinguin lloc durant el 2023. S’hi destinaran 700.000 euros.

La iniciativa es desenvoluparà amb el Consorci de Turisme de Barcelona, que també garantirà la promoció dels esdeveniments seleccionats a través dels seus canals de difusió. Els projectes han de tenir projecció internacional, una periodicitat estable i contribuir a mostrar la riquesa i la diversitat de la ciutat des dels barris. També es prioritzaran els projectes que incorporin la sostenibilitat en la concepció i la gestió des d’una perspectiva social, econòmica i ambiental.

Candidatures

La presentació dels projectes candidats a formar part del programa la faran els districtes, de comú acord amb l’entitat organitzadora. Un comitè tècnic format per la Direcció del Consorci Turisme de Barcelona, la Direcció de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i dos representants tècnics dels districtes avaluaran les candidatures.

Prop de set milions d’euros de l’impost turístic per a la promoció i la gestió turística

Durant el 2022, més de 6.800.000 euros de l’IETT s’han destinat a projectes per a la diversificació del turisme al territori, el foment del turisme responsable i la promoció d’activitats esportives, gastronòmiques i culturals.