Actuacions encaminades a evitar desplaçaments a la ciutadania: millores en el portal de tràmits i telefònics

Any d’inici

2017

Servei continu

Descripció de l’actuació

Per avançar en el desenvolupament d’una administració moderna i democràtica al servei de les persones, i facilitar la realització dels tràmits necessaris partint d’un profund respecte pel temps de la ciutadania, es despleguen quatre accions:

  • Incrementar els mitjans d’atenció no presencials per reduir el temps que la ciutadania destina a fer tràmits administratius i a la vegada estalviar-li desplaçaments innecessaris, ampliant els tràmits en línia disponibles en l'Oficina Virtual de Tràmit.
  • Gratuïtat del telèfon 010 per potenciar-lo com un canal per a la realització de tràmits i no només per a l’obtenció d’informació.
  • Construir un nou portal web per a la realització de tràmits, ampliant-ne les funcionalitats i vetllant per una usabilitat idònia.
  • Potenciar els quioscos d’autoservei ressaltant el fet que són uns instruments molt fàcils d’usar i que permeten fer tràmits sense que calgui una atenció presencial.

Descripció de l'estat d'execució

  • Gratuïtat del telèfon d’atenció ciutadana des de l’1 d’abril de 2017. Pel que fa a la potenciació d’aquest servei com un canal per fer tramitacions, aquests s’han incrementat del 2015 al 2018.
  • S’està construint un nou Portal web, que facilitarà la tramitació telemàtica i el mandat legal d'assistència a la ciutadania en la tramitació electrònica.
  • Increment de la tramitació del 2015 al 2018 dels quioscos d’autoservei més campanya temporal per la seva coneixença, millora de la usabilitat i reubicacions per facilitar la tramitació per autoservei de cites a les OAC. El 2020 no s’estan fent servir gairebé per la pandèmia (està aturat pel moment).

Eix

Temps i Participació