Actuacions encaminades a reduir l’impacte en el temps de la ciutadania que es atesa en les oficines de manera presencial

Any d’inici

2021

Servei continu

Descripció de l’actuació

Mitjançant la incorporació de preguntes en les enquestes dirigides a la ciutadania que permetin valorar l'impacte en temps dels tràmits d'atenció ciutadana de l'Ajuntament, es pretén reduir el número d’atencions presencials que es puguin fer online, fent que aquestes siguin les imprescindibles i s’hi pugui dedicar més temps. També es contempla reduir la complexitat dels tràmits online, i impulsar el funcionament de les OAC posant en funcionament el nou servei l’OAC ET TRUCA.

Descripció de l'estat d'execució

En primer lloc, cal incorporar preguntes/qüestions d’interès en les enquestes que porta a terme la Direcció (per exemple, si el temps destinat a un tràmit és d'ús personal o laboral). Posteriorment, cal aplicar una metodologia contrastada per tal de valorar el seu impacte. L’impacte cal adreçar-ho a usos del temps i també a horaris (pel seu impacte en termes de de salut i conciliació).

Si bé s’han fet propostes de preguntes a incorporar en l’enquesta, no s'ha arribat a temps per incorporar-ho a l'enquesta de 2021, potser es pot incorporar a la de 2022.

Eix

Temps i Participació