Adaptació dels serveis d’atenció directa adreçats a persones amb discapacitat per tal de facilitar l’atenció en línia

Any d’inici

2020

Descripció de l’actuació

Les restriccions d’aforament durant la pandèmia de covid-19 i els requeriments sobre presencialitat i treball a distància  van obligar a adaptar els serveis d’atenció directa a persones amb discapacitat, per tal de mantenir el nivell d’atenció i suport. Tanmateix, en el moment de desescalar les restriccions per la millora de la situació sanitària, es va decidir mantenir mesures per facilitar la conciliació en els equips d’inserció laboral, atenció precoç i el servei d’informació especialitzada d’atenció al públic de l’IMPD.

Descripció de l'estat d'execució

Malgrat que les restriccions causades per la covid-19 s’han anat relaxant, l’IMPD ha considerat adient consolidar les modalitats no presencials d’atenció, ja que permeten un millor ús del temps. D’aquesta manera, a banda de l’establiment de cita prèvia per evitar cues i temps d’espera, s’ha fomentat l’atenció online i telefònica quan es considera adient per a les característiques de l’atenció. Els serveis que han introduït aquesta modalitat d’atenció són:

  • L’Equip d’Assessorament Laboral de l’IMPD: servei especialitzat en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, principalment en el mercat ordinari. També s’ha promogut aquesta modalitat d’atenció entre les entitats i serveis que formen part de la Xarxa per la Inclusió Laboral de Barcelona.
  • Els serveis d’atenció precoç per a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies CDIAP EIPI Ciutat Vella i CDIAP EIPI Nou Barris.
  • El Servei d’Atenció al Públic de l’IMPD: servei d’informació especialitzada en matèria de discapacitat i de tramitació de recursos com la targeta de transport especial i la targeta de tolerància d’aparcament.
Temps i Cures

Eix

Temps i Cures