Adequació dels horaris del Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) atenent a la perspectiva d'usos del temps

Any d’inici

2019

Servei continu

Descripció de l’actuació

Els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de gestió municipal EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris atenen nens i nenes fins als 6 anys i les seves famílies quan es detecta que hi ha algun risc en el desenvolupament de l’infant. L’horari d’atenció als CDIAP es va modificar, de manera que es poden atendre nens i nens a primera hora del matí i també en horari de tarda per tal de compatibilitzar l'horari escolar i la intervenció terapèutica i facilitar la conciliació a les famílies.

Descripció de l'estat d'execució

L’aprovació del model municipal dels CDIAP va permetre, entre d’altres accions de millora, un canvi en l’horari dels dos CDIAP municipals (EIPI Ciutat Vella i EIPI Nou Barris). Aquest canvi permet l’atenció directa més d’hora al matí i també a la tarda, de manera que l’assistència dels infants a l’escola es vegi menys afectada pel fet d’estar atesos en els serveis d’atenció precoç. L’adequació dels horaris també permetrà una millor conciliació a les famílies i l’entorn cuidador.

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures