Aproximació quantitativa a la percepció d’angoixa de temps i pobresa de temps en relació a la cura de persones

Any d’inici

2017

Servei continu

Descripció de l’actuació

Des del 2017 anualment s’incorporen preguntes sobre temps de cures en l’enquesta municipal Òmnibus. Entre elles, preguntes aproximatives per copsar l’angoixa de temps i la pobresa de temps de la població de Barcelona, en relació a la cura de persones.

Descripció de l'estat d'execució

Des del 2017, es venen aplicant les preguntes sobre cures en l’edició del desembre de l’enquesta Òmnibus Municipal.

A efectes de fer una aproximació quantitativa a la percepció d’angoixa de temps i pobresa de temps en relació a la cura de persones, la pregunta de referència és:

“Valori si en les darreres setmanes ha tingut la sensació de no poder atendre a totes les persones que requereixen de la seva assistència”.

Eix

Temps i Participació