Aproximació quantitativa a la percepció d’angoixa de temps i pobresa de temps en relació a la cura de persones

Des del 2017 anualment s’incorporen preguntes sobre temps de cures en l’enquesta municipal Òmnibus. Entre elles, preguntes aproximatives per copsar l’angoixa de temps i la pobresa de temps de la població de Barcelona, amb relació a la cura de persones.

Des del 2017, es van aplicant les preguntes sobre cures en l’edició del desembre de l’enquesta Òmnibus Municipal. 

A efectes de fer una aproximació quantitativa a la percepció d’angoixa de temps i pobresa de temps amb relació a la cura de persones, la pregunta de referència és:

“Valori si en les darreres setmanes ha tingut la sensació de no poder atendre a totes les persones que requereixen la seva assistència”.

 

Data de la darrera actualització: març 2024

Any d’inici
2017

Any previst de finalització
Servei continu

 

Gerència de Serveis Generals
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps