Celebració de la Capital Mundial de les Polítiques del Temps 2022-2023

L’Ajuntament de Barcelona forma part de la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per a les polítiques del temps, que nomena cada any un municipi o regió per ser la Capital Mundial de les Polítiques del Temps. Entre el març del 2022 i el març del 2023, Barcelona ha estat nomenada Primera Capital Mundial de Polítiques de Temps. Els objectius de la capitalitat són els següents: 1) Generar una consciència ciutadana a través de campanyes de sensibilització i comunicació dirigides a la ciutadania, empreses i entitats per tal de posar de manifest la importància del temps i les polítiques del temps per al benestar; 2) promoure la visibilitat i sostenibilitat de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per a les Polítiques del Temps, i esdevenir l’ambaixadora de la xarxa en diferents fòrums d’arreu del món; 3) organitzar l’esdeveniment i la trobada internacional de la xarxa que s’ha celebrat a Barcelona l’octubre de 2022 i participar-hi de manera activa; participar en la Setmana Regional dels Usos del Temps a Llatinoamèrica i organitzar la primera conferència sobre polítiques del temps amb diferents ciutats espanyoles, i 4) promoure i consolidar polítiques del temps innovadores a l’Ajuntament de Barcelona (com per exemple Concilia, Vila Veïna, “Temps per a tu”, etc.) i impulsar el Pla d’acció de la declaració de Barcelona sobre polítiques del temps (2022-2023).

 • Presentació de la capitalitat. Realització de l’acte de presentació de la capitalitat el 5 d’abril de 2022.
 • Campanya de comunicació “El valor del teu temps”. Campanya iniciada l’1 d’octubre dirigida a tota la ciutadania per conscienciar-la sobre la importància i el valor del seu temps, amb consells específics per organitzar el temps de manera més saludable, igualitària, eficient i sostenible. 
 • Nou web. Elaboració de la nova web del Pacte del Temps, replantejant el contingut ja existent i impulsant un nou format més atractiu amb informació actualitzada (polítiques del temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, notícies, etc.). 
 • Publicació del dossier "Temps i sostenibilitat". Presentació del dossier en la Time Use Week (TUW) i publicació en el Laboratori del Temps.
 • Impuls de polítiques del temps clau (poden consultar-se més detalladament en l’Informe 2022 de les polítiques públiques impulsades per l’Ajuntament de Barcelona), com ara el projecte Concilia, Vila Veïna o la Targeta Cuidadora, entre altres. 
 • Acte d’intercanvi amb ciutats espanyoles. Celebració d’aquesta jornada virtual, un espai d’intercanvi de les polítiques del temps amb altres municipis de l’Estat: Beasain, Bilbao, Sant Boi de Llobregat, Vila-real i Vilanova i la Geltrú. Aquest primer intercanvi estatal ha esdevingut una oportunitat per donar a conèixer les experiències i les bones pràctiques amb altres municipis de l’Estat. (1 de juny)
 • Tallers amb infants “Barcelona, el temple del temps”. Aquests tallers enfocats a infants de 6 a 12 anys tenen per objectiu promoure la reflexió sobre els usos del temps a la infància, conèixer els interessos de nens i nenes amb relació al seu temps lliure i impulsar uns usos del temps més saludables, igualitaris i sostenibles involucrant els centres, equipaments i famílies. 
 • Xerrades sobre salut i son. Aquesta xerrada oferta per Carla Estivill, directora de la Fundació Estivill Sueño, abordarà l’efecte que té la manera com organitzem les nostres activitats quotidianes en el descans i la son, i en conseqüència, en la nostra salut. La xerrada plantejarà què es consideren hàbits horaris saludables, i donarà eines pràctiques per millorar-los. Les diferents sessions als districtes es faran durant el primer trimestre del 2023.
 • Xerrada “Salut i esport”. La xerrada oferta per la Dra. María Fernanda Zerón Rugerio en el marc de les jornades de formació a professorat esportiu organitzades per l’Institut Barcelona Esports tenia com a objectiu sensibilitzar el professorat d’educació física de Barcelona sobre la importància dels usos del temps també quan es fa esport, especialment per als infants i adolescents (19 d’octubre de 2022).
 • Rebuda de la xarxa de governs locals i regionals per a les polítiques del temps en el marc de la TUW (octubre del 2022). Barcelona com a capital i membre del Consell Executiu de la Xarxa, ha estat l’encarregada d’acollir l’acte de l’Assemblea General de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per a les Polítiques del Temps, en què no només s’ha pogut constatar l’interès de municipis llatinoamericans per les polítiques del temps, sinó que, a més, s’han sumat aliances com les de les ciutats de Bogotà i Buenos Aires.  
 • Acte de traspàs de la capitalitat a Bolzano (març del 2023)

Més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/usosdeltemps/ca/qui-som/barcelona-capital-mundial-de-les-politiques-del-temps 
 

Data de la darrera actualització: maig 2024

capital mundial de les politiques del temps logo

Any d’inici
Març del 2022

Any de finalització
Març del 2023

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
Gerència de Serveis Generals