Decidim per a infància i adolescència

El 2020 es van impulsar diferents accions per incorporar infants de 8 a 13 anys amb plenes garanties de seguretat a decidim.barcelona, tot complint amb la legislació de privacitat de dades personals i drets digitals dels menors.

En aquests moments es duen a terme diferents desenvolupaments que permetran la navegació segura d’infants i adolescents de 8 a 13 anys a la plataforma decidim.barcelona.

Paral·lelament, l’Ajuntament ha d’endegar processos de participació específics per a aquesta població, tot promovent el dret a la participació dels infants i adolescents de la ciutat.

Més informació:
https://www.decidim.barcelona/

Data de la darrera actualització: octubre 2023

decidim barcelona logo

Any d’inici
2020

Any previst de finalització
Servei continu