"Decidim Organitzacions", la Plataforma “Decidim”, també per a les organitzacions

L’Ajuntament de Barcelona ofereix a les diferents organitzacions de la ciutat “Decidim”, la plataforma digital de participació. Les organitzacions poden ajustar aquesta plataforma a les seves necessitats de participació i democràcia, i poden fer efectiva l’opció de participar de forma virtual i/o asincrònica en tots aquells processos i espais organitzatius interns, afavorint així una gestió del temps més flexible.

Junt amb la instal·lació de la plataforma, l’Ajuntament de Barcelona assessora i forma a les persones membre de les entitats per a la gestió i utilització de la plataforma.

Més informació:
https://www.decidim.barcelona/ 

 

 

Data de la darrera actualització: maig 2024

logo decidim barcelona

Any d’inici
2018

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció d’Innovació Democràtica
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat