Desenvolupament d'una recerca centrada en temps per tal de poder presentar-la al proper congrés de l’IATUR 2022

Any d’inici

2020

Any previst de finalització

2022

Descripció de l’actuació

La recerca es va plantejar al voltant de l'estudi internacional en el qual es va participar: "Coronavirus: Helping organitzations and employees cultivate an agile work culture" de la London Business School i la Harvad Busisness School. Es van elaborar i analitzar els resultats de dos qüestionaris que es van distribuir a la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona.

Descripció de l'estat d'execució

En el congrés de l'IATUR de l'any 2021 s'han presentat de manera satisfactòria dos papers en relació a les dues línies marcades: "An investigation of gender differences in time-use during COVID-19 among a sample of public sector employees" i "The impact of time: How to develop time balanced local policies"

 

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures