Desplegament del servei Barcelona Cuida, espai d’informació i recursos per a la cura

Any d’inici

2019

Servei continu

Descripció de l’actuació

L’Espai d’Informació i Orientació Barcelona Cuida neix al 2019 amb una visió global de l’àmbit de les cures, per abordar i fer front a la crisi actual en matèria de cures. La invisibilitat i la poca rellevància que se li ha donat a la cura en l’àmbit politico-econòmic va fer que la situació de les cures en el marc de la pandèmia es desbordés i va posar de rellevància l’essencialitat de les cures i va evidenciar les manques del sector i la necessitat, ara més que mai, de preguntar-nos com a societat i de manera col·lectiva com cuidem i com ens haurien de cuidar.

El Barcelona Cuida realitzat accions i estratègies emmarcades en la aposta municipal per les cures que impulsa L’Ajuntament de Barcelona per:

  • Reconèixer la cura com una part central de la vida socioeconòmica de la ciutat.
  • Promoure la corresponsabilitat dels diferents agents socials per garantir el dret a una cura digna i de qualitat
  • Reduir les desigualtats socials que caracteritzen la provisió i la recepció de cura
  • Impulsar l’enfortiment dels recursos i serveis de ciutat adreçats de les persones que reben i proveeixen cures.

Actualment, Barcelona Cuida, treballa per gestionar un nou projecte de la Direcció d’Envelliment i Cures: “la Targeta Cuidadora”. La Targeta vol reconèixer la tasca de les persones cuidadores, acompanyar-les i facilitar la seva activitat cuidadora i contribuir a la millora del seu benestar.

De manera proactiva, facilita serveis personalitzats de grups de suport, suport psicològic i emocional, informacions actualitzades o suports pràctics, entre altres.

Descripció de l'estat d'execució

Barcelona Cuida és un Espai que dona visibilitat als recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i el posa a l’abast de tothom, facilitant la informació, orientant sobre el millor recurs per la persona cuidadora i assessorament en els processos de cura.

Sistematitza la informació i els recursos de ciutat en l’àmbit de les cures, una finestreta única on la persona cuidadora troba la informació de manera unificada.

És un espai de trobada i d’intercanvi, per impulsar accions formatives i de suport.

Es treballa amb xarxa amb les Associacions de  Treballadores de la Llar i de les Cures.

Durant el 2021 aquestes són les dades que s’han registrat:

  • Atencions Individuals i grupals : 5.602 persones usuàries 
  • Nº contractes donats d’alta a la Seguretat Socials: 108 contractes d’alta a la S. Social
  • Registres Base de dades :1.139 Registres de recursos i serveis.
  • Difusió : 270 accions per donar valor a les tasques de cura.
Temps i Cures

Eix

Temps i Cures