Espais de participació equipats per fer streaming

Aquesta mesura pretén que, amb el condicionament dels diferents espais i sales on es realitzin actes participatius o esdeveniments, es puguin realitzar retransmissions en línia. Des de la seva instal·lació, ja s’ha utilitzat el servei en diverses jornades.

 

Data de la darrera actualització: maig 2024

Any d’inici
2018

Any previst de finalització
Servei continu

Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització
Gerència d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat