Estratègia contra la feminització de la pobresa i de la precarietat a Barcelona

Any d’inici

2016

Any previst de finalització

2024

Descripció de l’actuació

L'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (EFPP) és un pla municipal a llarg termini adreçat a combatre els factors estructurals que determinen que les dones siguin més vulnerables a patir pobresa i precarietat. Dels 3 eixos que conformen aquesta estratègia, l’eix d’Economia per a la vida i organització dels temps –que s’orienta a garantir unes condicions de vida adequades per a totes les persones, reconeixent i valorant tots els treballs necessaris per a la subsistència, la reproducció i el benestar de la població – concentra el 45% de les 71 actuacions i inclou  un àmbit específic centrat en el treball domèstic, de les cures i els afectes.

Descripció de l'estat d'execució

L’EFPP s’està desenvolupant des del 2016, havent assolit l’any 2021 un grau d’execució del 70%, mentre que el 21% es troba en fase d’elaboració.

Dins de l’eix esmentat, destaca l’aprovació de la Mesura de Govern d’Economia Feminista: per a la millora de les condicions econòmiques, socials i laborals de les ocupacions més feminitzades i precaritzades. Les 68 actuacions que incorpora aquesta Mesura de Govern s’orienten a millorar les condicions econòmiques, socials i laborals de les treballadores de determinades ocupacions especialment feminitzades i que es caracteritzen per una precarització que s’ha aguditzat arran de la crisi derivada de l’emergència sanitària, constituint un instrument programàtic integrat en l’EFPP.

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures