Incorporació de la perspectiva d’usos del temps en els Espais familiars de criança municipals (EFCM)

Any d’inici

2008

Servei continu

Descripció de l’actuació

Amb aquesta mesura es permet oferir una oferta educativa adreçada a la petita infància, incidint en la qualitat de vida dels nens i nenes menors de 3 anys i oferint suport a les famílies com a primeres educadores.

Descripció de l'estat d'execució

Actualment l’IMEB gestiona 7 EFCM, el IMSS 2 EFCM i els districtes gestionen en el seu conjunt 9 EFCM. En l’actualitat hi ha 18 EFCM, i es preveu que la xarxa creixi fins els 29 espais l’any 2024, amb com a mínim un servei d’aquestes característiques en tots els districtes.

L’IMEB ha incorporat una figura destinada a ser l’enllaç entre tots els EFCM, tant dels gestionats de l’IMEB com no,  facilitant la seva coordinació.

S’han establert un estàndards comuns, establerts entre tots els gestors, que s’estan implementant  en l’actualitat, destinats a establir la xarxa d’EFCM de la ciutat.

Eix

Temps i Educació