Millorar l’adequació dels horaris de les biblioteques municipals

Aquesta mesura contempla revisar els horaris de les biblioteques i que aquests siguin adequats a la realitat dels horaris i usos segons la tipologia de la biblioteca.

Aquesta unificació d’horaris segons tipus de biblioteca ha de permetre una millor organització dels recursos humans, horaris de treball i descansos més conciliadors.

Des de l’octubre de 2021 que el conjunt de les biblioteques de la ciutat han reprès les hores d’obertura habituals després dels horaris especials a causa de la Covid-19, però s’han modificat els horaris d’obertura i tancament, mantenint el total d’hores d’obertura.

S’han avançat els horaris mitja hora. És a dir, l’obertura dels matins ha passat de les 10 h a les 9:30, i al migdia de les 14 a les 13:30. A la tarda s’ha passat de les 16:00 a les 15:30, i l’horari de tancament de la tarda ha passat a les 20 h en el cas de les biblioteques que tancaven a les 20:30 i a les 20:30 h les que tancaven a les 21 h.

Aquest ha estat un primer pas en el procés de tenir uns horaris que facilitin la conciliació del personal de les biblioteques.

També s’han avançat els horaris de les activitats de la tarda:

  • Les activitats familiars comencen entre les 17 i les 17:30 h.
  • Les activitats per a adults comencen entre les 18 i les 18:30 h.

Més informació:
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca

Data de la darrera actualització: maig 2024

Any d’inici
2020

Any previst de finalització
Servei continu

Consorci de Biblioteques de Barcelona