Píndoles formatives per a entitats del Pacte del Temps

Any d’inici

2021

Servei continu

Descripció de l’actuació

Amb l'objectiu de sensibilitzar entitats i ciutadania en la importància dels usos del temps per a la salut, la igualtat i l'eficiència, es planteja la realització de xerrades i formacions en aquest sentit, en diferents espais de trobada d'entitats i ciutadania.

Descripció de l'estat d'execució

La tardor del 2022 comença un nou cicle de píndoles formatives. Les temàtiques són les següents:

  • Com s’aplica un model híbrid de treball en les organitzacions del tercer sector 
  • Mesures de conciliació i corresponsabiltat a empreses i organitzacions 
  • Temps i digitalització: Com fer un pla de desconnexió digital 
  • Com l’organització pot impulsar hàbits saludables. Hàbits de temps per a organitzacions més saludables i eficients 
  • Nous models d’organització horària: formes alternatives d’organització del temps. 

Eix

Temps i Participació