Pla de Mobilitat Urbana 2024

Any d’inici

2020

Any previst de finalització

2030

Descripció de l’actuació

El pla concreta un total de 60 línies d’actuació i més de 300 mesures per assolir una mobilitat més sostenible, segura i saludable, i es fixa l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments es facin a peu, amb transport públic o amb bicicleta. La proposta posa com a base de la mobilitat el vianant i fa èmfasi en mesures de transport públic, distribució urbana de mercaderies i regulació de l’aparcament en superfície.

 

Eix

Temps i ciutat sostenible