Pla director de biblioteques

Any d’inici

2020

Servei continu

Descripció de l’actuació

Actualització del Pla Director de Biblioteques de Barcelona. Novena mesura del Pla de drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona.

Descripció de l'estat d'execució

En el nou Pla director 2021-2030 una de les línies de treball és facilitar l’accés a les biblioteques. Dins aquesta línia estratègica s’ha incorporat l’objectiu d’adequar els horaris de servei per a una millor conciliació familiar tant de les persones usuàries com de les que hi treballen. En aquest sentit l’objectiu és implementar torns de treball que permetin una major equitat entre tot el personal.

Pel que fa a les activitats ja s’ha treballat en l’avançament horari de les activitats de tarda de cara a facilitar-hi l’accés a la major diversitat de persones usuàries possible.

 

Eix

Temps i Participació