Pla director de biblioteques

Actualització del Pla Director de Biblioteques de Barcelona. Novena mesura del Pla de drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona.

En el nou Pla director 2021-2030 una de les línies de treball és facilitar l’accés a les biblioteques. Dins aquesta línia estratègica s’ha incorporat l’objectiu d’adequar els horaris de servei per a una millor conciliació familiar tant de les persones usuàries com de les que hi treballen. En aquest sentit, l’objectiu és implementar torns de treball que permetin una major equitat entre tot el personal.

Pel que fa a les activitats ja s’ha treballat en l’avançament horari de les activitats de tarda de cara a facilitar-hi l’accés a la major diversitat de persones usuàries possible.

Més informació:
Web del Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 

Data de la darrera actualització: octubre 2023

Any d’inici
2020

Any previst de finalització
Servei continu