Procés participatiu per garantir el temps propi de les persones cuidadores en el marc de la Xarxa de Famílies Cuidadores

Any d’inici

2008

Servei continu

Descripció de l’actuació

Des de 2008 està en funcionament la Xarxa Famílies Cuidadores, un projecte participatiu que treballa per l'impuls de mesures que garanteixin el temps propi de les famílies cuidadores.

Descripció de l'estat d'execució

Les accions realitzades en el marc de la xarxa inclouen:

  • Procés on han participat aproximadament 200 persones.
  • Accions que s’inclouen en tres blocs diferenciats: millora dels serveis, paquet de mesures concretes i projectes tractor.
  • Guia de suport emocional per a persones cuidadores en temps de Covid-19.
  • Estratègia pel suport de les famílies que tenen cura de persones malaltes.

 

 

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures