Reconeixement del temps social de les persones voluntàries

Aquesta actuació vol potenciar l’Àgora Ciutadana de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva com a espai per reconèixer el temps social de les persones que impulsen projectes comunitaris o associatius i que hi participen des d’un compromís voluntari i sense remuneració.

S’ha creat un distintiu per reconèixer la tasca de les persones voluntàries no només adreçada a les entitats sinó també a nivell comunitari (associació de veïns, xarxes de participació...).

Més informació:
https://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/actiusacord.html

Data de la darrera actualització: novembre 2023

Any d’inici
2018

Any previst de finalització
Servei continu