Subvencions a iniciatives amb el factor temps com a eix vertebrador

Any d’inici

2013

Servei continu

Descripció de l’actuació

Per tal de fomentar una major implicació de les diferents entitats de la ciutat, des de l'any 2013 s'atorguen ajuts econòmics a projectes d’entitats que tinguin com a finalitat fomentar, facilitar i promoure accions per a l’harmonització dels diferents usos del temps quotidià (de cura, laboral, formatiu, personal i social), establint-se com a requisit que la finalitat dels projectes estigui vinculada als objectius del Pacte del Temps.

Descripció de l'estat d'execució

El 2013 es va iniciar la convocatòria general de subvencions per entitats que promouen accions per a la conciliació del temps familiar, laboral, personal i social a les organitzacions, amb una dotació de 50.000€ anuals.

Del 2016 al 2019 les subvencions es van emmarcar en les temàtiques de “temps i cures” i el 2020 es van tornar a emmarcar en “usos del temps”. En particular, en 2 aspectes:

  • Promoure accions per a la conciliació del temps familiar, laboral, personal i social a les organitzacions
  • Actuacions i serveis per conscienciar sobre el fet que els usos del temps són un factor clau per al benestar quotidià de les persones.

Eix

Temps i Participació