Subvencions a iniciatives amb el factor temps com a eix vertebrador

Per tal de fomentar una major implicació de les diferents entitats de la ciutat, des de l'any 2013 s'atorguen ajuts econòmics a projectes d’entitats que tinguin com a finalitat fomentar, facilitar i promoure accions per a l’harmonització dels diferents usos del temps quotidià (de cura, laboral, formatiu, personal i social), establint-se com a requisit que la finalitat dels projectes estigui vinculada als objectius del Pacte del Temps.

El 2013 es va iniciar la convocatòria general de subvencions per entitats que promouen accions per a la conciliació del temps familiar, laboral, personal i social a les organitzacions, amb una dotació de 50.000€ anuals.

Del 2016 al 2019 les subvencions es van emmarcar en les temàtiques de “temps i cures” i el 2020 es van tornar a emmarcar en “usos del temps”. En particular, en 2 aspectes:

  • Promoure accions per a la conciliació del temps familiar, laboral, personal i social a les organitzacions
  • Actuacions i serveis per conscienciar sobre el fet que els usos del temps són un factor clau per al benestar quotidià de les persones.

Més informació: 
https://ajuntament.barcelona.cat/usosdeltemps/ca/que-fem/convocatoria-de-subvencions

Data de la darrera actualització: març 2024

Any d’inici:
2013

Any previst de finalització:
Servei continu

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps
Gerència de Serveis Generals