El Pacte del Temps fa balanç de l’any 2022

..
04/04/2023 - 11:10 h

L’Anuari 2022 del Pacte del Temps recull totes les activitats que s’han impulsat a la ciutat durant aquest any i reflexiona sobre diferents aspectes relacionats amb el temps

L’Anuari 2022 del Pacte del Temps de Barcelona és la primera edició d’un document que fa un

recull de les activitats dutes a terme durant l’any a la ciutat de Barcelona, posant en relleu l’expansió de l’activitat del Pacte del Temps, lligada a la Capital Mundial de les Polítiques del Temps, així com els debats actuals principals al voltant de les polítiques del temps.

L’anuari permet accedir a vídeos, material gràfic i reflexions d’expertes al voltant dels usos del temps a través d’articles d’opinió i entrevistes, que fan que es pugui llegir de manera interactiva.

En la primera part del document, la introducció, es resumeix quines han estat les actuacions i novetats principals de l’any a través d’una entrevista a Gemma Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures, i Sara Berbel, gerent municipal de l’Ajuntament de Barcelona.

La segona part està dedicada a la Capital Mundial de les Polítiques del Temps, un reconeixement que aquest any ha recaigut en la ciutat de Barcelona, i on es reflexiona sobre les temàtiques tractades en les diferents activitats organitzades en aquest marc. A través de la investigadora de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona, Elisa Stinus, es reflexiona sobre els usos del temps i la infància i la necessitat d’una conciliació del temps amb més qualitat. També es tracta la relació entre la pobresa de temps i la salut pública en un article de reflexió elaborat per Lucía Artazcoz, directora de l’Observatori de l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, també es parla d’altres temes d’actualitat i que plantegen la necessitat d’un model de ciutat més sostenible a través de la ciutat dels 15 minuts, concepte que es va tractar en la Time Use Week, dins d’un ventall ampli de temàtiques d’interès a les quals també tindreu accés per mitjà de l’Anuari 2022.

Finalment, la tercera part analitza les polítiques del temps en clau municipal, destacant les actuacions desenvolupades tant per part del consistori com de les entitats membres del Pacte. En aquest apartat, podreu veure quines són 71 les actuacions vigents en l’actualitat, les quals podeu consultar de forma més detallada en el document “Les polítiques públiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona 2022”.