Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut

L’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut treballa pels drets i reconeixement del col·lectiu de professionals de joventut. Promouen la rellevància de la seva tasca davant les institucions i en les polítiques públiques.

logotip de l'entitat

Mesures

Flexibilitat horària:

La persona treballadora disposa de total flexibilitat en el seu horari, fonamentat en una relació de confiança amb la direcció. Es finalitza la jornada entre les 16 h i les 17 h. Es dina en 30 minuts, aproximadament, a les 12:30 h. Es fa atenció al públic a través dels canals en línia.
Les reunions són d’1 hora màxim, amb uns objectius i ordre del dia clars. Es funciona amb grups de missatgeria instantània diferenciats segons els equips de treball. Es treballa per projectes, amb fites i resultats establerts, amb avaluació i retorn.
Des de l’entitat s’ofereix un servei d’assessorament gratuït a les persones sòcies, a través d’una consultoria especialitzada en serveis a la joventut. D’aquesta manera les entitats sòcies poden recórrer a l’entitat i agilitzar gestions internes.

Voluntariat per a la millora de les condicions de les persones professionals de les polítiques de joventut:

L’entitat funciona gràcies a la tasca de les persones voluntàries. Es porta a terme assessorament gratuït, promovent condicions dignes de treball, nivells de reconeixement professional adequats, remuneracions suficients, un sistema de formació especialitzat i una regulació estable i sòlida dels professionals de les polítiques de joventut.

 
 

Eix

Mesures

Han posat en marxa el projecte DIYW – Democratic Innovations in Youth Work –, el qual desenvolupen amb socis alemanys i polonesos. El projecte vol desenvolupar innovacions democràtiques en el sector juvenil, a través de pressupostos participatius, assemblees o iniciatives associatives comunitàries.

Eix