Associació Salut i Família

Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre que assisteix a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió. L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut i Família abasten:

  • Les necessitats bàsiques de salut.
  • L’atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs.
  • L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.
  • El suport a les relacions interculturals.
  • El suport a les necessitats socials bàsiques i l’assentament.
logotip de l'entitat

Mesures

Elaboració de l’Informe del projecte «Les dones i la reforma horària. Temps retrobat». Aquest, és un estudi qualitatiu en què han participat dones vulnerables que viuen en condicions adverses i que han de retallar les seves necessitats més bàsiques, així com dones professionals que es mouen entre temps i espais molt diversos i contradictoris.
Fruit d’aquest projecte iniciat l’any 2021 que ha reunit grups de dones de tots els orígens i basant-se en les seves necessitats, barreres, oportunitats i aspiracions s’ha elaborat i editat també una guia titulada “Guanyar temps i salut per a les dones”.
Així mateix, s’estan celebrant seminaris sobre “Corresponsabilitat per retrobar temps” amb col·lectius de dones amb l’objectiu d’oferir un servei formatiu i alhora configurar un model innovador d’intervenció formativa orientada als usos del temps a la vida diària. Per altra part, s’elaborarà una guia per a dones referents o de confiança a nivell comunitari que contindrà pautes d’acció i de suport amb la finalitat de que les dones retrobin temps propi i guanyin autonomia mitjançant la corresponsabilitat.

Eix