Cataliza

Cataliza és una empresa creada l’any 2011 que ofereix assessorament a les empreses per tal de promoure nous models organitzatius i més eficients que responguin al repte de la transformació tecnològica.

logotip de l'entitat

Mesures

 
FLEXIBILITAT A MIDA
Es disposa de flexibilitat horària total, de forma que cada persona es construeix la seva jornada, en funció de les necessitats dels projectes i de les demandes dels clients. S’ha establert hores de coincidència entre els membres de l’equip i es comuniquen per videoconferència per a treballar en equip a distància.
SEGUIMENT DEL RENDIMENT
Anualment es realitza una valoració entre les persones sòcies, del perfil competencial de cada una i també un seguiment de la productivitat.
 

Eix

Mesures

Cataliza desenvolupa programes de sensibilització en l’ús racional del temps. Formen a les persones adultes, a través de programes adreçats a les persones treballadores de diferents organitzacions amb temes tan importants com conciliar feina i vida personal, també en moments on cal involucrar-se a nivell comunitari i associatiu.

Eix