Mediam

Mediam és una organització sense afany de lucre que neix per iniciativa d’un grup de persones que creu en la mediació i la cultura de pau com una forma de transformar el món i fer una societat més justa i més cohesionada.

logotip de l'entitat

Mesures

Es disposa d’una bossa d’hores per a cada persona treballadora, de forma que es compensa amb temps les hores que es dediquen puntualment de més.
La documentació es prepara de forma prèvia les reunions de treball, de manera que es comparteixen documents al núvol i s’elaboren de forma conjunta.
 

Eix

Mesures

Participen en diferents xarxes transformadores, com ara Xarxa anti-rumors, Energies comunitàries o Xarxa de gestió de conflictes.
 

Eix

 
Es realitzen xerrades sobre corresponsabilitat a les famílies, facilitant dinàmiques de mediació familiar, per tal de debatre i corregir disfuncionalitats sistèmiques i conflictes a les famílies.
 

Eix