Sercotel Rosellón

Sercotel Rosellón és un hotel que es troba a l’Eixample, molt a porp de la Sagrada Família. Ofereix habitcions per a turistes i per a persones de negocis que visitin la ciutat. Disposen d'una terassa amb vista 360 graus de Barcelona. Tenen una sala de reunions i un Business Center. 

Mesures

CONCILIACIÓ A MIDA
Per a les persones treballadores de restauració, cuina, recepció i neteja, es porta a terme jornada compactada, no partida; quan es realitza els horaris (mensualment), s’ajusten en funció de les necessitats de cadascú, ja sigui per estudis, cura d’infants, etc. Per a les persones d’administració, compres i comptabilitat, es realitza també jornada compactada (8 a 16:30 h, excepte recursos humans, que és de 9 a 17:30 h). Es dina en 30 minuts entre les 12:30 h i les 15 h, per torns (el 80% de la plantilla dina al voltant de les 13:30 h) i se sopa al voltant de les 20 h en 30 minuts.
CORRESPONSABILITAT I VOLUNTARIAT CORPORATIU
L’organització ha participat en el programa d’empreses saludables de Barcelona Activa, desenvolupant un pla de responsabilitat social que contempla el pla d’igualtat; es porta a terme campanyes de sensibilització en contra de la violència de gènere, amb cartellera, un protocol d’actuació, etc. Es desenvolupa voluntariat col·laborant amb l’ONG Agua de coco, de forma que es pot anar un mes a Magadascar, aportant 15 dies propis de les vacances. També es participa amb el menjador social del barri (cuinen el dinar un cop a la setmana). Amb l’entitat Trinijove, les persones treballadores fan formació als usuaris (cuina, etc.). Amb la Fundació Integra, es porten a terme tallers de recursos humans (preparar cv, entrevista de treball, etc.).
HÀBITS SALUDABLES
L’organització té un conveni amb la Fundació Claror, de forma que les persones treballadores no paguen matrícula i tenen descomptes a la quota. També, es porten a terme classes gratuïtes de pilates, boxa, zumba, etc., en horari laboral. Hi ha servei de massatgista a preu reduït.
 

Eix

L’organització ha participat en el programa d’empreses saludables de Barcelona Activa, desenvolupant un pla de responsabilitat social que contempla el pla d’igualtat; es porta a terme campanyes de sensibilització en contra de la violència de gènere, amb cartellera, un protocol d’actuació, etc.

Es desenvolupa voluntariat col·laborant amb l’ONG Agua de coco, de forma que es pot anar un mes a Magadascar, aportant 15 dies propis de les vacances.

També es participa amb el menjador social del barri, cuinant el dinar un cop a la setmana.

Amb l’entitat Trinijove, les persones treballadores fan formació als usuaris (cuina, etc.).

Amb la Fundació Integra, es porten a terme tallers de recursos humans (preparar cv, entrevista de treball, etc.).

Eix