Guies i Manuals

 • Guia d'orientació per uns horaris més productius i saludables

  Autoria: InTime amb la coordinació de la Direcció de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa.

  Temes: Reforma horària - Nous usos del Temps.

  La Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables és una mesura del Pacte del temps de Barcelona, presentat el 18 de juny de 2018 i constitueix una eina clau per al suport a l’assessorament a les organitzacions en matèria de reforma horària. La Guia mostra com el treball orientat a resultats, la flexibilitat pactada, la perspectiva de la salut i l’eficiència com a dues cares de la mateixa moneda, el lideratge en la planificació del temps, la gestió del temps conscient i acurada, la necessitat d’optimitzar reunions, la comunicació interna com a lladre del temps, l’existència de processos interns més productius o els avantatges competitius que representen la reforma horària, esdevenen tots ells fonamentals per impulsar i gestionar la viabilitat d’organitzacions en ple segle XXI. 

  Guia d'orientació per uns horaris més productius i saludables
 • Com elaborar un Pla que promogui una organització del temps a l’empresa més saludable, igualitària i eficient

  Edita: Direcció de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat. Barcelona Activa
  Coordinació i redacció: Momentum Lab
  Col·laboració: Empreses del Grup Motor de la Xarxa NUST
  Temes: Organització del temps a l'empresa
  Resenya: Resulta fonamental promoure una organització flexible que tingui en compte les necessitats dels treballadors i de les treballadores, sense que aquest fet vagi en detriment dels objectius de l’empresa.