Com crear un ambient de treball híbrid i saludable?

..
23/11/2023 - 12:18 h

>> Les empreses que desatenguin el benestar de la seva força laboral corren el risc de perdre talent valuós, ja que les persones treballadores valoren cada vegada més els llocs de treball que prioritzen la seva salut en tots els aspectes.

El darrer informe publicat per l’Economist i comissionat per Cigna “Reescriure les Normes: Crear un Entorn Híbrid Saludable al Treball” aclareix les dinàmiques en evolució de l’actual lloc de treball, posant en relleu el paper cabdal de la flexibilitat en fomentar un entorn laboral saludable. L’informe, a partir de la revisió de literatura que analitza el lloc de treball i un programa d’entrevistes de líders empresarials en els seus respectius camps, revela un canvi de paradigma en les preocupacions del personal directiu, passant de simplement supervisar tasques a preocupar-se sincerament pel benestar de les persones treballadores.

La separació tradicional entre la vida personal i professional s’ha erosionat, amb els espais de treball virtuals oferint vistes a les complexitats de les vides familiars d’empleats i empleades. Aquest canvi de perspectiva ha impulsat el benestar des d’una simple mostra de cortesia fins a un aspecte fonamental de les responsabilitats de la persona treballadora. L’informe suggereix que les empreses que desatenguin el benestar de la seva força laboral corren el risc de perdre talent valuós, ja que les persones treballadores valoren cada vegada més els llocs de treball que prioritzen la seva salut en tots els aspectes.

Un resultat notable d’aquesta reavaluació és l’augment de les polítiques de treball flexibles, exemplificat per l’adopció generalitzada de models de treball híbrids. Contràriament a l’escepticisme inicial, el pas al treball híbrid ha donat resultats positius, juntament amb un increment de la productivitat. Les persones treballadores han percebut com una nova llibertat per organitzar les seves càrregues de treball, portant a una millora de l’equilibri entre la feina i la vida i estalvis de temps i diners abans invertits en els desplaçaments.

No obstant això, l’informe reconeix els reptes que acompanyen aquesta transformació. Algunes persones treballadores, sentint la pressió de ser constantment ‘connectats’, han de lluitar contra el burnout. Trobar un equilibri entre la flexibilitat i evitar una cultura ‘sempre activa’ emergeix com una consideració crucial per a les empreses que naveguen pel futur del treball.

La recerca subratlla la diversitat de preferències entre les persones treballadores, des d’aquelles ansioses per romandre totalment remots fins a altres que desitgen tornar a l’oficina, almenys a temps parcial. Això posa de manifest la importància d’oferir un ventall d’opcions flexibles per satisfer les necessitats i preferències variades.

En un punt crucial, l’informe destaca que el benestar va més enllà de les mètriques tradicionals, estenent-se cap a dimensions socials, financeres, professionals i comunitàries. Demana un canvi cultural on els personals directius escoltin activament les necessitats de les persones treballadores, incorporin mètriques de benestar als quadres de comandament executius i comparteixin aquesta informació de manera transparent.

L’èmfasi és mantenir la cultura de l’empresa i la implicació de les persones treballadores, ja que aquests factors es relacionen estretament amb resultats positius com la retenció, la productivitat, la seguretat i la rendibilitat.

A mesura que l’entorn laboral continua evolucionant, “Reescriure les Normes: Crear un Entorn Híbrid Saludable al Treball” serveix com a guia completa, instigant les persones treballadores a prioritzar el benestar, abraçar la flexibilitat i abordar els reptes del paisatge laboral modern. L’informe assenyala un moment crític on les decisions ponderades conformaran el futur del treball, destacant la interconnexió del benestar de les persones treballadores, la flexibilitat i l’èxit organitzatiu.