Les polítiques del temps es fan un lloc en l’Smart City Expo World Congress

..
30/11/2023 - 11:35 h

» L’Ajuntament de Barcelona participa en un taller impulsat per la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps.

La setmana del 7 al 9 de novembre va tenir lloc l’Smart City Expo World Congress 2023, on es van donar cita organitzacions internacionals, ciutats, entitats i empreses privades de tot el món relacionades amb les smart cities.  

Tal com quedava palès en les diferents xerrades, una ciutat intel·ligent no només inclou tecnologia, sinó que necessita un disseny de polítiques públiques inclusiu, accessible i adaptat a les necessitats de la seva ciutadania. En aquest context, les polítiques del temps es proposaven com una perspectiva de disseny urbanístic i de política pública innovadora a incloure en una smart city.

En el marc del conveni de col·laboració signat entre el Smart City Congress i la Xarxa de Governs Locals i Regionals per a les Polítiques del Temps, aquesta última va organitzar un taller el dia 9 de novembre al matí, que va servir com a introducció per donar a conèixer què són les polítiques del temps, com es poden implementar i la feina que fa la Xarxa per a difondre-les.

La co-coordinadora de la Time Use Initiative i actual secretaria tècnica de la Xarxa, Ariadna Güell, va iniciar el taller explicant com les polítiques del temps podien ser una eina útil per implementar polítiques concretes que adrecessin alguns dels reptes de la ciutat, i permetessin avançar cap a societats més saludables, igualitàries, eficients i sostenibles.

L’Ajuntament de Barcelona va ser convidat per la Xarxa, per tal d’explicar les seves experiències en polítiques de temps, com a ciutat pionera en aquest àmbit. La directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, Sonia Ruiz, va ser l’encarregada de descriure el Pacte del Temps que té en marxa la ciutat, així com algunes de les més de 70 actuacions en polítiques de temps del mateix Ajuntament de Barcelona.

El taller va comptar amb un públic divers provinent tant del nord i sud d’Amèrica, com d’Europa, que va permetre obrir una discussió molt enriquidora sobre com implementar polítiques del temps en diferents contexts socioculturals arreu del món.

Des de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i des de l’Ajuntament de Barcelona es fa una valoració molt positiva de la participació en el congrés, que va permetre mostrar la rellevància de les polítiques del temps i va servir com a plataforma per sumar més ciutats a la Xarxa.